Jednání výkonného výboru VDP 20.10.2022

Ve čtvrtek 20. 10. 2022 se sešel velký výkonný výbor VDP v kanceláři předsedy VDP a hlavního kaplana. Po krátkém úvodu následovaly zprávy členů z jejich církví. Dalším bodem bylo vyhodnocení jednodenní členské schůze a semináře v pankrácké věznici. Bylo konstatováno, že tato forma byla výjimečná a nebude se opakovat. Kristýna Čobanová informovala kolegy o situaci ohledně povinného vzdělávání dobrovolných duchovních a také nabídce supervize, která je součástí naší akreditace. Kniha M. Martinka už je přichystána k distribuci, také komiks je přichystán k tisku a řeší se pouze formální náležitosti. Začne se také přesněji evidovat práce dobrovolníků. J. Matulíková krátce informovala o probíhajícím projektu norských fondů, K. Čobanová podala zprávu o klientovi startovacího bytu. Delší čas byl věnován rozhovoru o mediální strategii VDP. Hlavní kaplan přednesl svoji zprávu, kde zmínil mimo jiné stav přípravy projektu Tiché věznice a přípravu CRP, která se uskuteční 24. 11. 2022 v Praze. B. Pelán upozornil na aktivity Institutu pro restorativní justici, které vysoce hodnotil.

Jana Matulíková

Připojte se k nám

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis malesuada ligula eget tellus luctus pulvinar. Aenean pretium nisi nec enim cursus lobortis.