Vězeňská duchovenská péče je křesťanské ekumenické sdružení zahrnující kaplany věznic a dobrovolníky, kteří poskytují duchovní péči a doprovázení vězněným  osobám a jejich rodinným příslušníkům i zaměstnancům Vězeňské služby ČR.

                    Stanovisko Vězeňské duchovenské péče k Ostravskému útoku. 

Kaplani a další dobrovolníci sdružení ve spolku Vězeňská duchovenská péče ČR vyjadřují hlubokou lítost a účast všem zraněným a pozůstalým po zemřelých po středečním odporném ozbrojeném útoku v ostravské nemocnici. S velkým zármutkem jsme se dozvěděli i skutečnost, že mezi oběťmi útoku jsou dva současní a jeden minulý pracovník Vězeňské služby ČR, se kterou při naší duchovní službě velmi úzce spolupracujeme. Jeden z těchto příslušníků Vězeňské služby ČR při zbabělém vražedném útoku zbraní na zcela nevinné lidi bez váhání přinesl oběť nejvyšší a vlastním tělem zachránil před střelami život své nezletilé dcerky, kterou do nemocnice doprovázel. Truchlíme, modlíme se a jsme připraveni posloužit všem zraněným a pozůstalým potřebnou osobní psychickou a duchovní podporou a plně podporujeme avizované finanční sbírky ostravské nemocnice a odborové organizace Policie ČR ve spolupráci s generálním ředitelstvím Vězeňské služby ČR na pomoc dotčeným rodinám. Všechny tyto iniciativy šíříme do všech našich církví a společnosti.

Vážení přátelé a hosté našeho jubilejního setkání,

rád bych svůj krátký příspěvek začal jednou námořnickou moudrostí, kterou jsem použil v úvodu právě vycházející nové knihy rozhovorů s lidmi z okruhu Vězeňské duchovenské péče: „Jen ten, kdo ví, kam pluje, pozná, který vítr je příznivý.“
My, členové spolku Vězeňské duchovenské péče, který letos slaví dvacáté páté výročí své existence, máme jednu velkou přednost. Všichni víme, kam plujeme . Do otevřené milující náruče Boží. Každý den žijeme s nadějí, že nemusíme skončit pouze jako prach, ale je tu nabídka věčné spásy v milujícím Bohu. Tato naděje ovlivňuje každé naše rozhodnutí, každý okamžik našeho života.

více na: https://www.facebook.com/search/top/?q=veze%C5%88sk%C3%A1%20duchovensk%C3%A1%20pe%C4%8De&epa=SEARCH_BOX

Hledáním možností bydlení po propuštění lidí z vězení se od začátku letošního roku zabývá spolek Vězeňská duchovenská péče ve spolupráci se spolkem Prak - prevence kriminality. V současné době se připravuje smlouva o pronájmu jednoho malometrážního bytu na Úřadu městské části Praha 2. Uživatel tohoto bytu bude mít maximálně jeden rok na to, aby znovu navázal ztracené rodinné a jiné sociální vazby, našel si práci a bydlení. S tím vším mu budou pomáhat oba zmiňované spolky, které hledají další byty a setkávají se za tímto účelem již několik měsíců s radními, vedoucími sociálních odborů či pověřenými osobami ostatních městských částí a Magistrátu hlavního města Prahy, ale také spolu. Naposledy se tak stalo v pátek 8. listopadu, kdy se uskutečnilo v budově Generálního ředitelství Vězeňské služby ČR koordinační setkání zástupců těchto dvou spolků.

Devět členů Sboru CASD Vojkovice ve vězení

V neděli 17. března 2019 s různou úrovní obav a určitou dávkou nejistoty vstoupilo devět mladých členů Sboru CASD Vojkovice do Věznice Karviná. Když se za nimi zavřel už první katr, věděli, že bez cizí pomoci se z toho místa nedostanou. Ani jeden z nich neměl od vězení klíč.Přesto si s sebou přinesli ten správný a nejlepší klíč. Přinesli lidem vykonávajícím zde trest odnětí svobody evangelium o milujícím Bohu, který dokáže víc než otevřít bránu vězení. Slovy, písněmi a zkušeností zde představili svou víru v Pána Ježíše Krista. Zprávu o své misijní cestě na Filipíny spontánním způsobem přednesl dvacetiletý mladík a student Honza Stebel. Skupinu zpěváků řídil od kláves Vítek Kolář.A odsouzení ocenili jak písně, tak proslov svým potleskem a vyjádřením touhy prožít s nimi více času. Tak snad zase příště, až se skupina, už bez obav, vrátí do Věznice Karviná.

Honza Fürst

vězeňský kaplan

a pastor pro každého