Webové stránky jsou v současnosti v rekonstrukci

Vězeňská duchovenská péče

Jsme dobrovolným sdružením křesťanů – duchovních i laiků, kteří byli vedením svých církví pověřeni duchovenskou službou ve věznicích
a vazebních věznicích Vězeňské služby České republiky.

Dobrovolníci

Vězeňská duchovenská péče

Kaplani

Vězeňská duchovenská péče

Postpenitenciární péče

Vězeňská duchovenská péče

Kdo jsme a co děláme

Vězeňská duchovenská péče je dobrovolným sdružením křesťanů – duchovních i laiků, kteří byli vedením svých církví pověřeni duchovenskou službou ve věznicích a vazebních věznicích Vězeňské služby České republiky a v obdobných zařízeních, pečujících o adaptaci vězňů a propuštěných, nebo se jiným vhodným způsobem podílejí na činnosti vězeňské duchovenské péče v souladu s cílem a zásadami VDP, a byli schváleni výkonným výborem VDP.

Působíme ve všech věznicích České republiky

Naši kaplani působí ve všech věznicích v ČR a úzce spolupracujeme s Vězeňskou službou České republiky

Spolupracujeme s
Vězeňskou službou České republiky

Chcete nás podpořit?

Podpořit činnost spolku je možné také zasláním finančního daru, a to buď na běžný, nebo na transparentní účet.

Robert a Aneta

NAŠE PŘÍBĚHY

Robert a Aneta

Sobotní březnový večer 2019, klubovna sborového domu Církve bratrské v Českém Těšíně. V polstrovaných sedačkách spolu s vězeňským kaplanem sedí před zraky třiceti mladých lidí čtyři bývalí vězni.

Robert a Aneta

NAŠE PŘÍBĚHY

Návštěva před Velikonocemi

Do nemocničního pokoje vchází skupina křesťanů navštívit vězeňského kaplana. Tři z nich jsou bývalí vězni. Pacienti mou profesi znají a vidí, jak bývalí narkomani otvírají Bibli, čtou z ní, modlí se a při odchodu mě objímají.

Robert a Aneta

NAŠE PŘÍBĚHY

Dítě ghetta

Přívoz, periferní ostravská čtvrť, konečná tramvaje. K řece Odře je to kousek – odtud název. Dříve oblíbené místo k bydlení. Kdysi pohledné cihlové domky pro havíře dnes zavřeného dolu Odra, zčásti rozebrané, obývají Romové.

předchozí
další

Připojte se k nám

Kaplani a dobrovolníci celkově navážou kontakt s 20-30 % obviněných a odsouzených, s 5-10 %  pracují systematicky a dlouhodobě. Jejich činnost spočívá zejména v individuálních rozhovorech a ve vedení skupinových aktivit. Asi polovinu všech skupinových aktivit tvoří bohoslužby, dále se konají vzdělávací, kulturní a jiné akce.