Vězeňská duchovenská péče je dobrovolným sdružením křesťanů duchovních i laiků, kteří byli vedením svých církví pověřeni duchovenskou službou ve věznicích a vazebních věznicích Vězeňské služby České republiky.

25. Výročí založení Vězeňské duchovenské péče z.s. 

Vážení přátelé a hosté našeho jubilejního setkání,

rád bych svůj krátký příspěvek začal jednou námořnickou moudrostí, kterou jsem použil v úvodu právě vycházející nové knihy rozhovorů s lidmi z okruhu Vězeňské duchovenské péče: „Jen ten, kdo ví, kam pluje, pozná, který vítr je příznivý.“
My, členové spolku Vězeňské duchovenské péče, který letos slaví dvacáté páté výročí své existence, máme jednu velkou přednost. Všichni víme, kam plujeme . Do otevřené milující náruče Boží. Každý den žijeme s nadějí, že nemusíme skončit pouze jako prach, ale je tu nabídka věčné spásy v milujícím Bohu. Tato naděje ovlivňuje každé naše rozhodnutí, každý okamžik našeho života.

více na: https://www.facebook.com/search/top/?q=veze%C5%88sk%C3%A1%20duchovensk%C3%A1%20pe%C4%8De&epa=SEARCH_BOX

Vězeňská služba vyhlašuje sbírku na pomoc rodinám příslušníků zabitých v ostravské nemocnici

PRAHA 16. prosince (VS ČR) – Vězeňská služba České republiky vyhlašuje spolu s Nezávislým odborovým svazem Policie ČR veřejnou sbírku na pomoc rodinám příslušníků vězeňské služby, kteří zahynuli před týdnem při útoku střelce v ostravské nemocnici. Sbírka potrvá do 15. února 2020.

Generální ředitelství Vězeňské služby ČR a Nezávislý odborový svaz Policie ČR, s podporou ministryně spravedlnosti ČR Marie Benešové, předsedy podvýboru pro vězeňství Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Petrem Sadovským a členkou podvýboru Andreou Babišovou, Vás tímto informují o vyhlášení veřejné sbírky, kterou chtějí společně podpořit pozůstalé po příslušnících Vězeňské služby ČR nstrm. Petrovi Langovi – jeho manželku a dvě dcery a pprap. Bc. Petru Šormovi – jeho manželku a nezletilého syna.
Kolegové z Vězeňské služby ČR zahynuli tragicky při útoku aktivního střelce v čekárně traumatologického oddělení Fakultní nemocnice Ostrava dne 10. 12. 2019.
Příslušník Věznice Heřmanice Petr Lang zemřel tragicky ve věku 49 let. V osudný den doprovázel na ošetření do fakultní nemocnice dceru, kterou hrdinsky zachránil obětováním vlastního života. Petr Lang byl ve služebním poměru příslušníka Vězeňské služby ČR od 1. července 2005. Po celou dobu trvání služebního poměru vykonával funkci strážného oddělení vězeňské stráže. Svým profesionálním přístupem k plnění služebních úkolů byl příkladem pro ostatní příslušníky, byl vždy přátelský, veselý a spolehlivý. Petr Lang po sobě zanechal manželku Lenku a dvě dcery, osmadvacetiletou Natálii a třináctiletou Lucii.
Příslušník Věznice Ostrava Petr Šorm zahynul ve svých 39 letech. Sloužil u Vězeňské služby ČR od 15. 12. 2010 jako strážný – řidič oddělení vězeňské stráže. Byl vždy přátelský, spolehlivý, v pracovním kolektivu a mezi kolegy velmi oblíbený a veškerý svůj volný čas věnoval své milované rodině a v posledním období i stavbě nového rodinného domu. Se svou manželkou – lékařkou onkologického oddělení Fakultní nemocnice Ostrava, která denně
bojuje o životy druhých, měl devítiletého syna Jaroslava.
Ačkoliv takto těžkou ztrátu nelze ničím nahradit, chceme společně alespoň touto formou pomoci pozůstalým rodinám a vyjádřit jim tak plnou podporu ve složité životní situaci.
Veřejnou sbírku vyhlašuje Nezávislý odborový svaz Policie České republiky a Generální ředitelství Vězeňské služby České republiky v souladu s ustanovením § 4, odst. 1, zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách, v platném znění.


Jestliže i Vy chcete projevit podporu a solidaritu, můžete do sbírky přispět převodem nebo vkladem finanční částky na transparentní sbírkový účet Nezávislého odborového svazu PČR, vedený u Sberbank CZ a.s. Dbejte, prosím, na uvedení správného variabilního symbolu, a mějte na paměti termín ukončení sbírky. Sbírka je zahájena dne 16. prosince 2019; ukončena bude dne 15. února 2020.

číslo účtu: 4200555535
kód banky: 6800
variabilní symbol: 150220

Již nyní Vám všem děkujeme za projevenou solidaritu a podporu.

genmjr. PhDr. Petr Dohnal
generální ředitel VS ČR

Tomáš Machovič
předseda NOS PČR

Stanovisko Vězeňské duchovenské péče k ostravskému útoku. 

Kaplani a další dobrovolníci sdružení ve spolku Vězeňská duchovenská péče ČR vyjadřují hlubokou lítost a účast všem zraněným a pozůstalým po zemřelých po středečním odporném ozbrojeném útoku v ostravské nemocnici. S velkým zármutkem jsme se dozvěděli i skutečnost, že mezi oběťmi útoku jsou dva současní a jeden minulý pracovník Vězeňské služby ČR, se kterou při naší duchovní službě velmi úzce spolupracujeme. Jeden z těchto příslušníků Vězeňské služby ČR při zbabělém vražedném útoku zbraní na zcela nevinné lidi bez váhání přinesl oběť nejvyšší a vlastním tělem zachránil před střelami život své nezletilé dcerky, kterou do nemocnice doprovázel. Truchlíme, modlíme se a jsme připraveni posloužit všem zraněným a pozůstalým potřebnou osobní psychickou a duchovní podporou a plně podporujeme avizované finanční sbírky ostravské nemocnice a odborové organizace Policie ČR ve spolupráci s generálním ředitelstvím Vězeňské služby ČR na pomoc dotčeným rodinám. Všechny tyto iniciativy šíříme do všech našich církví a společnosti.

Pietní vzpomínka u hrobu Františka Josefa Řezáče 

Každoroční setkání u hrobu Františka Josefa Řezáče, reformátora českého vězeňství, se konalo letos ve čtvrtek 12. prosince. Zástupci Vězeňské služby (VS) a Vězeňské duchovenské péče (VDP) v krátké pietní vzpomínce připomněli jeho letošní 200. výročí narození a 140. výročí úmrtí. Ředitel výkonu vazby a trestu VS Pavel Horák, který vedl tuto vzpomínku, nejprve vyzval k minutě ticha za oběti hrůzného činu v ostravské nemocnici, kde zemřeli také dva příslušníci VS. Krátkými vstupy oslovili zúčastněné vedoucí kabinetu dokumentace a historie VS Aleš Kýr, náměstek generálního ředitele VS Simon Michailidis a předseda VDP Pavel Zvolánek. Ředitel věznice na Pankráci Pavel Dresler a první zástupce ředitele vazební věznice na Ruzyni Tomáš Pešek položili na hrob F.J. Řezáče společně se zástupci Vězeňské služby věnec. Pietní akt byl ukončen krátkým slovem a modlitbou emeritního valdického kaplana a nyní dobrovolníka VDP pátera Josefa Kordíka

Hledáním možností bydlení po propuštění lidí z vězení se od začátku letošního roku zabývá spolek Vězeňská duchovenská péče ve spolupráci se spolkem Prak - prevence kriminality. V současné době se připravuje smlouva o pronájmu jednoho malometrážního bytu na Úřadu městské části Praha 2. Uživatel tohoto bytu bude mít maximálně jeden rok na to, aby znovu navázal ztracené rodinné a jiné sociální vazby, našel si práci a bydlení. S tím vším mu budou pomáhat oba zmiňované spolky, které hledají další byty a setkávají se za tímto účelem již několik měsíců s radními, vedoucími sociálních odborů či pověřenými osobami ostatních městských částí a Magistrátu hlavního města Prahy, ale také spolu. Naposledy se tak stalo v pátek 8. listopadu, kdy se uskutečnilo v budově Generálního ředitelství Vězeňské služby ČR koordinační setkání zástupců těchto dvou spolků.

Devět členů Sboru CASD Vojkovice ve vězení

V neděli 17. března 2019 s různou úrovní obav a určitou dávkou nejistoty vstoupilo devět mladých členů Sboru CASD Vojkovice do Věznice Karviná. Když se za nimi zavřel už první katr, věděli, že bez cizí pomoci se z toho místa nedostanou. Ani jeden z nich neměl od vězení klíč.Přesto si s sebou přinesli ten správný a nejlepší klíč. Přinesli lidem vykonávajícím zde trest odnětí svobody evangelium o milujícím Bohu, který dokáže víc než otevřít bránu vězení. Slovy, písněmi a zkušeností zde představili svou víru v Pána Ježíše Krista. Zprávu o své misijní cestě na Filipíny spontánním způsobem přednesl dvacetiletý mladík a student Honza Stebel. Skupinu zpěváků řídil od kláves Vítek Kolář.A odsouzení ocenili jak písně, tak proslov svým potleskem a vyjádřením touhy prožít s nimi více času. Tak snad zase příště, až se skupina, už bez obav, vrátí do Věznice Karviná.

Honza Fürst

vězeňský kaplan

a pastor pro každého