Vězeňská duchovenská péče je dobrovolným sdružením křesťanů duchovních i laiků, kteří byli vedením svých církví pověřeni duchovenskou službou ve věznicích a vazebních věznicích Vězeňské služby České republiky.

Projekt Tlapka v dlani

Vězeňská Služba ČR Projekt Tlapka v dlani úspěšně pokračujeDnes jsme slavnostně zahájili druhou etapu jedinečného projektu Tlapka v dlani, který běží ve spolupráci VS ČR a Školy pro výcvik vodicích psů v Brně manželů Dvořákových a neziskové organizace Vodicí pes, z. s.Pilotní část projektu začala v tzv. Otevřené věznici v Jiřicích loni v létě, kdy vybraní odsouzení dostali do péče dvě štěňata zlatých retrívrů, aby je socializovali a připravili tak na výcvik pro vodicí psy. Dnes již roční štěňata Goro a Shadow tuto etapu ukončila a zároveň do věznice přišla dvě nová štěňata, tentokrát fenky německého ovčáka a flat coated retrievera Cairo a Utah. Ty nyní do věku jednoho roku budou v Otevřené věznici v Jiřicích a budou se učit základním povelům a fungování mezi lidmi tak, aby mohly poté pokračovat v odborném výcviku.Goro odchází do školy pro vodicí psy, Shadow má bohužel zdravotní problém a nemůže dál pokračovat, nicméně zůstává u vězně, který ho vychovával a vzniklo mezi nimi pevné pouto, a který má již zažádáno o podmínečné propuštění. Bezproblémový odsouzený Jaroslav Hluchý, který je dlouhodobě zaměstnaný v parku Mirakulum a který mimo jiné v minulosti zachránil na pracovišti lidský život, zažádal o odkoupení pejska. Vzhledem k tomu, že velice úzce spolupracuje s Vězeňská duchovenská péče, rozhodla se tato organizace, že mu na odkup psa za symbolickou cenu 5 tisíc korun, tyto finance poskytne.Tlapka v dlani je projekt, který pomáhá hned v několika rovinách. Odsouzení se zapojují do charitativní činnosti a pomáhají, o což se snažíme i v mnoha dalších charitativních projektech. Přítomnost štěňat v tomto typu věznice pak má pozitivní dopad na sociální rehabilitaci odsouzených, redukuje napětí mezi odsouzenými, posiluje zodpovědnosti při péči o ně, posiluje i kompetence odsouzených, např., trpělivost, spolehlivost, cílevědomost.Vězeňská služba se v posledních letech aktivně zapojuje do mnoha charitativních projektů a pomáhá v rámci celé republiky. Jsem velmi rád, že i tento projekt, který je vůbec prvním takovým projektem v českém vězeňství, dobře odstartoval a úspěšné začíná druhou etapu,“ řekl generální ředitel Vězeňské služby ČR Petr Dohnal.Přejeme tomuto jedinečnému projektu, ať se mu daří stejně dobře jako v pilotní etapě a pevně věříme, že příští rok odevzdáme do Školy pro výcvik vodicích psů další vzorné žáky a nová štěňata přijmeme do péče.

VĚZEŇSKÁ DUCHOVENSKÁ PÉČE REAGUJE NA MIMOŘÁDNOU SITUACI 

VĚZEŇSKÁ DUCHOVENSKÁ PÉČE REAGUJE NA MIMOŘÁDNOU SITUACI TAKÉ ZALOŽENÍM TRANSPARENTNÍHO ÚČTU
Celá naše společnost je zasažena opatřeními, které nastaly v důsledku pandemie. Jednou z prvních reakcí na tuto situaci se stalo spontánní šití ochranných roušek, do kterých se velice aktivně zapojily i mnohé věznice. Stovky odsouzených šijí nejen pro svoji vlastní potřebu tisíce těchto roušek, ale pamatují i na další potřebné, kterým se jich nedostává. Vězeňská duchovenská péče v reakci na tuto mimořádnou potřebu zakoupila a darovala jednotlivým věznicím látky a další šicí materiál za 50.000,- Kč, které získala z vlastních prostředků, i z darů. Dalších 20.000,- Kč na nákup látek uvolnila v těchto dnech.
Veliké poděkování patří také potravinovým bankám, které darovaly těmto odsouzeným prostřednictvím naší organizace mnohé dobroty jako poděkování za jejich mimořádné nasazení. Velice si vážíme všech, kteří nejen pomáhají, ale také dokáží ocenit tak potřebnou práci druhých.

Vězeňská duchovenská péče pomáhá se šitím roušek 

Ani Vězeňská duchovenská péče (VDP) nezůstala stranou, co se týká šití roušek. Díky finančnímu daru Českého sdružení církve adventistů, za který VDP pořídila materiál, odešla dneska zásilka do ženské věznice ve Světlé nad Sázavou. Díky také Magistrátu města Prahy, prodejně Textile Mountain a projektu Došito, které přispěly přímo darem látek. Odsouzené ženy intenzivně šijí roušky pro potřebné. Poděkování patří celé řadě dalších neziskových organizací, které zajišťovaly a zajišťují potřebný materiál do věznic, kde se roušky šijí. Paní ředitelka Myšičková ze Světlé a její tým „děvčat“ jsou opravdovou pomocí lidem v Česku!

Vyjádření VDP k současné situaci 

Vážení členové VDP,

chtěli bychom vás informovat jako Výkonný výbor VDP o opatřeních Vězeňské služby ČR v souvislosti se šířením nákazy koronavirem, která jsme umístili na naše webové stránky a facebook VDP. Opatření se mohou dotknout také služby dobrovolníků a duchovenských pracovníků vstupujících do věznic na základě pověření svých církví, a proto vás chceme požádat o součinnost s vedením jednotlivých věznic a s jejich pravidly, která vycházejí z nastavení Generálního ředitelství Vězeňské služby ČR. Zároveň vás žádáme o modlitby za ty, kteří prožívají složité období a jsou zasaženi touto pandemií především v ohniscích v Číně, Jižní Koreji a Itálii a také odsouzené, kteří žijí v nejistotě a strachu o své blízké. Tito lidé nám nejsou lhostejní a věříme, že i v naší zemi se podaří tuto zcela mimořádnou situaci zvládnout.

Za Výkonný výbor VDP

Za Výkonný výbor VDP

Pavel Zvolánek

Otto Broch

Martin Škoda

Vězeňská služba ČR přijala v souvislosti s šířením onemocnění COVID-19 sérii preventivních opatření. Jejich cílem je ochrana příslušníků a zaměstnanců sboru, vězňů a dalších osob, tak aby se maximálně omezila rizika přenosu nákazy. Vězeňská služba je připravena tato opatření dále zpřísnit, pokud by to situace vyžadovala.
Vězeňská služba ČR s okamžitou platností zavádí povinné bezkontaktní měření tělesné teploty všem osobám, které vstupují do věznic, vazebních věznic, ústavů pro výkon zabezpečovací detence a dalších zařízení. V případě, že bude u příchozí osoby zjištěna tělesná teplota vyšší než 38° C, nebude jí umožněn vstup do objektu VS ČR. Vězeňská služba ČR proto informuje osoby, které pociťují respirační či jiné zdravotní obtíže, aby dočasně upustily od úmyslu navštěvovat vězněné osoby.

Z hlediska možného šíření nákazy je VS ČR potencionálně velmi zranitelnou institucí, jelikož ji, na rozdíl od škol, řady úřadů, továren a některých dalších institucí, nelze uzavřít; její chod musí být za jakékoliv situace z důvodu bezpečnosti zachován.
Ve vztahu k preventivním opatřením přijímaným v souvislosti s šířením COVID-19 (koronavirus) nebude umožněn vstup osobám v karanténě, všem vstupujícím osobám (návštěvníkům) do věznice bude bezkontaktně měřena tělesná teplota. Pokud bude změřená tělesná teplota vyšší než 38 °C, nebude návštěvníkům umožněn vstup do objektu věznice.
Nedostavujte se na návštěvu v případě, že budete pociťovat respirační obtíže, či jiné zdravotní problémy.“ (Praha, GŘ VS, 9. a 11. 3. 2020)

25. Výročí založení Vězeňské duchovenské péče z.s. 

Vážení přátelé a hosté našeho jubilejního setkání,

rád bych svůj krátký příspěvek začal jednou námořnickou moudrostí, kterou jsem použil v úvodu právě vycházející nové knihy rozhovorů s lidmi z okruhu Vězeňské duchovenské péče: „Jen ten, kdo ví, kam pluje, pozná, který vítr je příznivý.“
My, členové spolku Vězeňské duchovenské péče, který letos slaví dvacáté páté výročí své existence, máme jednu velkou přednost. Všichni víme, kam plujeme . Do otevřené milující náruče Boží. Každý den žijeme s nadějí, že nemusíme skončit pouze jako prach, ale je tu nabídka věčné spásy v milujícím Bohu. Tato naděje ovlivňuje každé naše rozhodnutí, každý okamžik našeho života.


Stanovisko Vězeňské duchovenské péče k ostravskému útoku. 

Kaplani a další dobrovolníci sdružení ve spolku Vězeňská duchovenská péče ČR vyjadřují hlubokou lítost a účast všem zraněným a pozůstalým po zemřelých po středečním odporném ozbrojeném útoku v ostravské nemocnici. S velkým zármutkem jsme se dozvěděli i skutečnost, že mezi oběťmi útoku jsou dva současní a jeden minulý pracovník Vězeňské služby ČR, se kterou při naší duchovní službě velmi úzce spolupracujeme. Jeden z těchto příslušníků Vězeňské služby ČR při zbabělém vražedném útoku zbraní na zcela nevinné lidi bez váhání přinesl oběť nejvyšší a vlastním tělem zachránil před střelami život své nezletilé dcerky, kterou do nemocnice doprovázel. Truchlíme, modlíme se a jsme připraveni posloužit všem zraněným a pozůstalým potřebnou osobní psychickou a duchovní podporou a plně podporujeme avizované finanční sbírky ostravské nemocnice a odborové organizace Policie ČR ve spolupráci s generálním ředitelstvím Vězeňské služby ČR na pomoc dotčeným rodinám. Všechny tyto iniciativy šíříme do všech našich církví a společnosti.

  KALENDÁŘ AKCÍ:

19.3.2020

 Výkonný  výbor 

 
 16.4.2020

 

AKCE JE ZRUŠENA NÁHRADNÍ TERMÍN BUDE STANOVEN

 

 30.4.2020 Výkonný výbor
12.-13.5.2020 OMS Akademie Stráž/Ralskem

Pietní vzpomínka u hrobu Františka Josefa Řezáče 

Každoroční setkání u hrobu Františka Josefa Řezáče, reformátora českého vězeňství, se konalo letos ve čtvrtek 12. prosince. Zástupci Vězeňské služby (VS) a Vězeňské duchovenské péče (VDP) v krátké pietní vzpomínce připomněli jeho letošní 200. výročí narození a 140. výročí úmrtí. Ředitel výkonu vazby a trestu VS Pavel Horák, který vedl tuto vzpomínku, nejprve vyzval k minutě ticha za oběti hrůzného činu v ostravské nemocnici, kde zemřeli také dva příslušníci VS. Krátkými vstupy oslovili zúčastněné vedoucí kabinetu dokumentace a historie VS Aleš Kýr, náměstek generálního ředitele VS Simon Michailidis a předseda VDP Pavel Zvolánek. Ředitel věznice na Pankráci Pavel Dresler a první zástupce ředitele vazební věznice na Ruzyni Tomáš Pešek položili na hrob F.J. Řezáče společně se zástupci Vězeňské služby věnec. Pietní akt byl ukončen krátkým slovem a modlitbou emeritního valdického kaplana a nyní dobrovolníka VDP pátera Josefa Kordíka

Vězeňská služba vyhlašuje sbírku na pomoc rodinám příslušníků zabitých v ostravské nemocnici

PRAHA 16. prosince (VS ČR) – Vězeňská služba České republiky vyhlašuje spolu s Nezávislým odborovým svazem Policie ČR veřejnou sbírku na pomoc rodinám příslušníků vězeňské služby, kteří zahynuli před týdnem při útoku střelce v ostravské nemocnici. Sbírka potrvá do 15. února 2020.

Generální ředitelství Vězeňské služby ČR a Nezávislý odborový svaz Policie ČR, s podporou ministryně spravedlnosti ČR Marie Benešové, předsedy podvýboru pro vězeňství Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Petrem Sadovským a členkou podvýboru Andreou Babišovou, Vás tímto informují o vyhlášení veřejné sbírky, kterou chtějí společně podpořit pozůstalé po příslušnících Vězeňské služby ČR nstrm. Petrovi Langovi – jeho manželku a dvě dcery a pprap. Bc. Petru Šormovi – jeho manželku a nezletilého syna.
Kolegové z Vězeňské služby ČR zahynuli tragicky při útoku aktivního střelce v čekárně traumatologického oddělení Fakultní nemocnice Ostrava dne 10. 12. 2019.
Příslušník Věznice Heřmanice Petr Lang zemřel tragicky ve věku 49 let. V osudný den doprovázel na ošetření do fakultní nemocnice dceru, kterou hrdinsky zachránil obětováním vlastního života. Petr Lang byl ve služebním poměru příslušníka Vězeňské služby ČR od 1. července 2005. Po celou dobu trvání služebního poměru vykonával funkci strážného oddělení vězeňské stráže. Svým profesionálním přístupem k plnění služebních úkolů byl příkladem pro ostatní příslušníky, byl vždy přátelský, veselý a spolehlivý. Petr Lang po sobě zanechal manželku Lenku a dvě dcery, osmadvacetiletou Natálii a třináctiletou Lucii.
Příslušník Věznice Ostrava Petr Šorm zahynul ve svých 39 letech. Sloužil u Vězeňské služby ČR od 15. 12. 2010 jako strážný – řidič oddělení vězeňské stráže. Byl vždy přátelský, spolehlivý, v pracovním kolektivu a mezi kolegy velmi oblíbený a veškerý svůj volný čas věnoval své milované rodině a v posledním období i stavbě nového rodinného domu. Se svou manželkou – lékařkou onkologického oddělení Fakultní nemocnice Ostrava, která denně
bojuje o životy druhých, měl devítiletého syna Jaroslava.
Ačkoliv takto těžkou ztrátu nelze ničím nahradit, chceme společně alespoň touto formou pomoci pozůstalým rodinám a vyjádřit jim tak plnou podporu ve složité životní situaci.
Veřejnou sbírku vyhlašuje Nezávislý odborový svaz Policie České republiky a Generální ředitelství Vězeňské služby České republiky v souladu s ustanovením § 4, odst. 1, zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách, v platném znění.