Dobrovolníci

Chce se stát dobrovolníkem?

Jak se stát členem VDP

Členem VDP se může stát každá fyzická osoba starší 21 let, která souhlasí s cíli činnosti, usiluje o jejich naplňování a byla dle zákonných norem vedením své (registrované) církve pověřena službou ve věznicích a obdobných zařízeních. Členem VDP se může stát každá fyzická osoba starší 21 let, která souhlasí s cíli činnosti, usiluje o jejich naplňování a byla dle zákonných norem vedením své církve pověřena službou ve věznicích a obdobných zařízeních. (Stanovy C I 1)

Ve výjimečných případech:

VV VDP může ve výjimečných případech za členy VDP přijmout i ty osoby, které sice neslouží z pověření církve přímo ve věznicích a obdobných zařízeních, ale které se jiným vhodným způsobem podílejí na činnosti vězeňské duchovenské péče v souladu s cíli a zásadami VDP. (Stanovy C I 4)

Níže je uveden seznam členů VDP bez udání citlivých dat. Bližší informace podá předseda VDP nebo odpovědný pracovník sdružení

Potřebujete další informace?

Zavolejte nám, rádi vám pomůžeme. PO – PÁ: 10:00 – 15:00

+420 224 024 435

vdp@vdpcr.eu

0
Věznic
0 +
Vězněných
0
Dobrovolníků VDP
0
Kaplanů

Jak nám můžete pomoci?

Vedle kaplanů a v těsné spolupráci s nimi vykonávají duchovní službu ve věznicích také dobrovolníci. Děje se tak na základě dohody mezi Vězeňskou službou České republiky, Ekumenickou radou církví České republiky a Českou biskupskou konferencí. Jako podmínky pro takové působení jsou stanoveny bezúhonnost a pověření ze strany odpovědného orgánu církve. Dobrovolníci vykonávají svou službu bez nároku na finanční odměnu. Jejich specifická služba je důležitým doplněním profesionální služby kaplanské. Dobrovolníci stejně jak kaplani vnášejí do vězeňského prostředí jiný pohled na člověka, než jaký nabízí vězení. Přichází rovněž se zprávou o milosti a nových možnostech člověka. Nabízí lidem bez vyhlídek a nadějí nový pohled na život. Neposuzují míru viny člověka, to je věcí soudců. Přicházejí s úkolem přijmout člověka s jeho vinou jako člověka, vyslechnout, co jej tíží, z čeho má strach, být s ním, mluvit, modlit se s ním, snažit se ho chápat a srozumitelně mu vyprávět příběh člověka, který jediný byl opravdu nevinen, příběh Ježíšův.

Kaplani a dobrovolníci celkově navážou kontakt s 20-30 % obviněných a odsouzených, s 5-10 %  pracují systematicky a dlouhodobě. Jejich činnost spočívá zejména v individuálních rozhovorech a ve vedení skupinových aktivit. Asi polovinu všech skupinových aktivit tvoří bohoslužby, dále se konají vzdělávací, kulturní a jiné akce.

Jelikož je pro duchovní přístup charakteristické celostní chápání člověka, snaží se kaplani i dobrovolníci doprovázet své klienty nejen uvnitř věznice a nejen v náboženských otázkách, ale i v jejich osobních vztazích mimo věznici či v hledání nového smyslu života, bydlení a práce po propuštění. S tím souvisí i možnost zprostředkovat jim kontakt s církvemi či jinými podpůrnými organizacemi, u nichž mohou hledat pomoc pro začátek života na svobodě.

Duchovní činnost ve věznicích je zastřešená zapsaným spolkem Vězeňská duchovenská péče, který sdružuje kaplany i dobrovolníky různých církví, pracující nebo mající zájem pracovat v této oblasti. VDP působí na základě spolupráce a vzájemné tolerance církví a náboženských společností v ekumenickém duchu a udržuje těsné vztahy s ERC a ČBK.

cover 3

Pastorační péče a duchovní doprovázení ve vězení

cover 3

Nabídka duchovní literatury

cover 3

Dopisování s vězni

cover 3

Následná péče po propuštění

cover 3

Vzdělávání dobrovolníků

Potřebujete další informace?

Máte-li zájem nebo informace o dobrovolnictví, napište nám.