Pětiletou Adélku Holčákovou, která se ve středu 9. října podrobila transplantaci srdce, navštívili za přítomnosti ředitele pražské Fakultní nemocnice v Motole Miloslava Ludvíka a několika jejích ošetřujících lékařů zástupci Vězeňské služby (VS) ČR, Ministerstva spravedlnosti ČR a Vězeňské duchovenské péče (VDP). Vzhledem k tomu, že dnes vážně nemocná i Adélčina maminka pracovala celou řadu let u Vězeňské služby ČR jako účetní a její babička Jana Bittnerová stále ve Vězeňské službě pracuje, otevřel Nezávislý odborový svaz Policie ČR ve spolupráci s Generálním ředitelstvím Vězeňské služby ČR transparentní sbírkový účet, kam je možné přispět na nákup zdravotních potřeb a pomůcek pro Adélčinu léčbu a rehabilitaci, ale také pro zajištění péče o Adélčiny sourozence, tříletá dvojčata Vítka a Jindřišku, a chodu celé rodiny. Za Vězeňskou službu osobně předal Adélce malý dárek a několik výrobků odsouzených generální ředitel VS ČR Petr Dohnal, za Ministerstvo spravedlnosti náměstkyně ministryně Klára Cetlová a za VDP předseda Pavel Zvolánek, který děkuje českobudějovické firmě KOH I NOOR za zaslání pastelek v krásné kazetě s Adélčiným jménem. Adélka se se všemi přítomnými skamarádila a na otázku, zda chce být lékařkou, či modelkou odpověděla bez dlouhého přemýšlení: „Modelkou!“

Adélku Holčákovou letos v červnu postihlo úplné srdeční selhání. K jejímu uzdravení bylo zapotřebí provést transplantaci srdce. Zotavení po takto těžké operaci je u malé holčičky velmi náročné. Čeká ji dlouhodobá rekonvalescence spojená s nutností užívat mnoho léků, rozsáhlých úprav v bytě, včetně aseptického prostředí atd. Rodinu živí pouze otec Pavel Holčák, i on však musel práci omezit, aby se mohl starat o nemocné členy své rodiny. Rodinu své dcery podporuje babička Jana Bittnerová. Vypomáhá v domácnosti, stará se o dvojčata, navštěvuje vnučku v nemocnici a je oporou i své nemocné dceři a také přispívá finančně. Kdo by chtěl této rodině pomoci, je možné svůj dar zaslat na číslo účtu veřejné sbírky 4200555535/6800, variabilní symbol 145431