Spolupracujeme
  • Čtvrtstoletí duchovní péče o vězně 

    4.3.2020, TEREZA ZAVADILOVÁ
    Vydání: 2019/25 Jubileum Katolických novin, 18.6.2019, Autor: Tereza Zavadilová Slouží lidem, kteří si ve vězení odpykávají tresty, připravují je na propuštění a snaží se u nich předejít recidivě. Jsou to vězeňští kaplani, sdružení ve Vězeňské duchovní službě (VDS), ale ...
    Přečíst článek

Vězeňská služba České republiky (VS ČR) je ozbrojený bezpečnostní sbor České republiky, který zajišťuje výkon vazby a výkon trestu odnětí svobody, jakož i ochranu pořádku a bezpečnosti při výkonu soudnictví a správě soudů, při činnosti státních zastupitelství a Ministerstva spravedlnosti. Má postavení správního úřadu a účetní jednotky. Vězeňská služba byla zřízena s účinností od 1. ledna 1993 zákonem č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky. Vznikla transformací dosavadního Sboru nápravné výchovy, který nahradila. Činnost VS ČR se řídí podle zákona č. 555/1992 Sb., který byl změněn zákonem č. 157/2013 Sb.

V oblasti dárcovství hraje významnou roli Nadace ČEZ, která byla založena v roce 2002. Od svého vzniku do konce roku 2013 podpořila přes 4 900 veřejně prospěšných projektů částkou 1,63 miliardy korun. Jejím prostřednictvím bylo v České republice v roce 2013 rozděleno 159,2 milionu Kč.[36] V regionech, kde Skupina ČEZ působí, podporuje projekty zaměřené na zvyšování kvality života místních obyvatel. Tyto aktivity se řídí jedním z článků firemní filozofie „pomáhat tam, kde působíme“

  Olomoucký kraj je vyšší územně samosprávný celek, jehož území je tvořeno pěti okresy v západní části někdejšího Severomoravského kraje a okresem Prostějov v severní části územního Jihomoravského kraje. Leží ve střední a severozápadní části Moravy (většina území), a také na severozápadě Českého Slezska (téměř celý okres Jeseník). Na východě sousedí s Moravskoslezským krajem, na jihovýchodě se Zlínským krajem, na jihozápadě s Jihomoravským krajem a na západě s Pardubickým krajem. Na severu hraničí s polskými vojvodstvími Dolnoslezským a Opolským. Žije zde přibližně 632 tisíc[2] obyvatel. Sídlem kraje je Olomouc.

Jindřich Štreit (* 5. září 1946 Vsetín) je český dokumentární fotograf, vysokoškolský pedagog, kurátor a organizátor kulturního života. Zaměřuje se na dokumentování života na venkově a obyvatele českých vesnic, věnoval se tématu zemědělství, potom také těžké práci v továrnách (knihy Lidé třineckých železárenVítkoviceOcelový svět).

Česká biblická společnost (ve zkratce ČBS) je organizace, která vydává české překlady Bible a literaturu s náboženskou tematikou určenou jak odborníkům, tak veřejnosti.[1] Je též vlastníkem autorských práv k ekumenickému překladu Písem svatých, jenž například lze dle dohody mezi Ekumenickou radou církví (ERC) a Českou biblickou společností používat při duchovní službě v armádě.[2]

Církev Adventistů sedmého dne je protestantská denominace, která vznikla v rámci eschatologického hnutí protestantských církví známého jako Druhé velké probuzení ve Spojených státech v 19. století. V Česku, kde patří mezi misijně nejaktivnější církve,[1] má zhruba stovku kazatelů a 7551 členů k roku 2014 a na konci roku 2015 celosvětově počet členů církve přesáhl 19 milionovou hranici.[2] Církev Adventistů sedmého dne patří mezi nejrychleji rostoucí církve na světě. Adventisté se angažují ve veřejném životě, zejména v oblasti humanitární práce (založili a řídí humanitární organizaci ADRA) a náboženské svobody