Připravovaná setkání v.r. 2020

datum

akce

místo

poznámka

16.01.2020 Výkonný výbor VDP Praha  
27.1.-29.1.2020 Pastorálka CB Praha  
13.2.2020 Velký výkonný výbor Praha velký VV
5.3.2020 Nástupní kurs VDP Zotavovna Květnice program
19.3.2020 Výkonný výbor Praha  
16.4.2020 Výroční členská schůze VDP Praha Petrovice program
30.4.2020 Výkonný výbor Praha  
12.-13.5.2020 OMS Akademie Stráž/Ralskem program
21.5.2020 Výkonný výbor VDP Praha  
25.6.2020 Výkonný výbor Praha  
3.-5.7.2020 Tradiční sejití na Velehradě Velehrad program
17.8.-30.9.2020 J.Štreit výstava Staroměstská radnice Praha  
17.9.2020 Výkonný výbor Praha  
14.10.2020 Seminář VDP na věznici ???  
15.10.2020 Velký výkonný výbor VDP ???  
23.-24.10.2020 Sejití řkc kaplanů a členů VDP Poličany  
24.-25.11.2020 Unijní setkání kaplanů CASD ???  
26.11.2020 Výkonný výbor VDP    
10.12.2020 Pieta u FJŘezáče Praha Olšany