Vězeňská duchovenská péče, z. s. – Prison Spiritual Care, NGO

Vězeňská duchovenská péče (VDP) je nevládní organizací, registrovanou u ministerstva vnitra jako zapsaný spolek. Patřit do něho mohou duchovenské osoby i členové sborů a farností registrovaných církví, kteří se chtějí dobrovolně věnovat duchovní a pastorační činnosti v našich věznicích a mají pověření od vedení svých církví.

Dohoda o duchovní službě (NGŘ č. 67/2013), uzavřená 30. 12 .2013 mezi zástupci České biskupské konference, Ekumenické rady církví v ČR a Vězeňské služby ČR formuluje: Vězeňská duchovenská péče je nadkonfesijním sdružením osob pověřených církvemi k duchovní službě ve věznicích a ústavech České republiky. Působí na základě spolupráce a vzájemné tolerance jednotlivých církví a spolupracuje s vězeňským personálem na všech úrovních řízení, zejména s kaplany, za účelem vytváření vhodných podmínek pro duchovní a pastorační činnost. (čl. 4-5 odst 1 a 2). Podrobné informace o struktuře a činnosti VDP jsou dostupné na www.vdpcr.eu.