Mgr. Otto Broch

hlavní kaplan Vězeňské služby České republiky.

Pavel Zvolánek T.Bh.

zástupce hlavního kaplana Vězeňské služby České republiky.


Podmínky kaplanské služby

1. Požadované vzdělání: vysokoškolské teologického směru, případně obecně vysokoškolské s teologickou ( i dodatečnou) specializací, opravňující k samostatnému vykonávání kazatelského (kněžského) působení v té které církvi.  
2. Pověření církevní autoritou k tomu určenou a to výslovně pro službu kaplanskou, tedy v pracovním poměru k Vězeňské službě České republiky.
3. Předchozí praxe dobrovolného duchovního na základě pověření církve či náboženské společnosti.
4. Schválení Radou pro duchovní službu ve věznicích a ústavech.

Poznámky:
1. Jelikož se jedná o pracovní vztah k VSČR, je zcela zřejmé, že je nutno respektovat podmínky této státní organizace. Nelze očekávat, že církevní autorita dosáhne svým pověřením kaplanského umístění svého duchovního. Tabulková místa běžně nejsou k dispozici a bývají předmětem složitých jednání mezi orgány duchovní služby (hlavním kaplanem)  a  ředitelem příslušné věznice.
2. Jde o funkci v rámci Vězeňské duchovní služby, která je službou ekumenickou. To předpokládá informaci v Radě pro duchovní službu ve věznicích a ústavech (RDSVÚ) a další řízení v kompetenci hlavního kaplana Vězeňské služby. S obsazením kaplanského tabulkového místa nebo jeho části konkrétní osobou musí souhlasit i ředitel příslušné věznice a adept musí být pro tento účel všestranně "přijatelný".
3. Přes svou příslušnost k určité konfesi musí být adept připraven na vnímání i jiných religiózních směrů i na činnost všeobecně humanitní a na upuštění od jakékoliv formy misijního úsilí pro svou církev.

Vězeňští kaplani ve Vězeňské službě ČR - Vězeňská duchovní služba (VDS)

jméno

věznice

církev

kontakt

další kontakt/poznámka

Bădeliță Flaviu, Mgr.

Brno

PC p=543 515 343
fbadelita(zavináč)vez.brn.justice.cz
Flaviu.Badelita(zavináč)seznam.cz

Blažek Daniel, Mgr.

Břeclav (Poštorná)

ČCE

p=519 368 139, m= 776 454 334     
dblazek(zavináč)vez.brv.justice.cz

 

Broch Otto, Mgr.

Olomouc 

GŘ VS ČR  Praha

ŘKC

p= 585 525 333                             obroch(zavináč)vez.olc.justice.cz

hlavní Kaplan VSČR

Brož Zdeněk, Ing Litoměřice ECM m=776 638 863

broz.zdenek(zavináč)tiscali.cz

 
Brožek Jaroslav, Mgr. Hradec Králové

ŘKC

 

brozek.jaroslav(zavináč)seznam.cz

 

Čejka Miroslav, Mgr.

Světlá nad Sázavou

ČCE

p= 569 471 882, d=469 319 050 mcejka(zavináč)vez.sve.justice.cz

m=603 265 495
cejkamiroslav(zavináč)gmail.com

Černá Monika, Mgr. Všehrdy ECM
mcerna2(zavináč)vez.vse.justice.cz
 

Čovan Róbert, Mgr.

Jiřice

ŘeKC

p= 325 558 237  
rcovan(zavináč)vez.jir.justice.cz

covaro(zavináč)centrum.cz

Danciu  Andrei Ruzyně PC  

ADanciu(zavináč)vez.ruz.justice.cz

 
Dítě Miroslav Mgr. Plzeň

ŘKC

 

MDite(zavináč)vez.plz.justice.cz

 
Ecklbauer Günther OMI Plzeň

ŘKC

 

GEcklbauer(zavináč)vez.plz.justice.cz

 

Fürst Jan, Ing., B.Th.

Karviná

CASD

p=596 308 237 m=775 789 006
jfurst(zavináč)vez.kna.justice.cz  

jafu(zavináč)centrum.cz

Gandera Váckav, Mgr

Ostrava

ŘKC

p=595 139 394  m=-731 625 721
vgandera(zavináč)vez.ova.justice.cz

vaclav.gandera(zavináč)seznam.cz

Glancová Vendula,
Mgr
Příbram ČCE

p=318 656 208       m=777 203 662

vglancova(zavináč)centrum.cz;

 
Hamariová Juliana Kynšperk n/O ČCE

 

JHamariova(zavináč)vez.kyn.justice.cz

 
Heryán Ladislav,
Dr., Ing., Th.D.
Praha Ruzyně ŘKC    
Hraba Jaroslav Horní Slavkov ŘKC m=776617133

jardahraba(zavináč)seznam.cz

 

Jakubalová Květoslava, Mgr.

Rýnovice, Praha

ŘKC

p=483 338 325 m=602 786 974

kjakubalova(zavináč)vez.ryn.justice.cz

Janošík Pavel Mgr. Opava ČCE p=553 707 510    m=723 091 350

pavel.janosik(zavináč)evangnet.cz

 
Jurnečka Radek Mgr. Liberec ŘKC p=482 426 209
rjurnecka(zavináč)vez.lbc.justice.cz
Arcidekanstvi-lbc(zavináč)seznam.cz

Kalusová Vendula,

viz Glancová

ČCE

 

 
Kinc Ladislav, Mgr Kuřim ŘKC

p=516 463 315   m=606 948 970

kinc(zavináč)biskupstvi.cz

 

Kocián Aleš Mgr. B.Th.

Světlá n/S

CASD

m=739345651

alkocian(zavináč)centrum.cz

Kočnar Jan, Ing.

Heřmanice

CB

p=595 220 384 m=737 557 342
jkocnar(zavináč)vez.her.justice.cz

jan.kocnar(zavináč)cb.cz

Kočnar Pavel, Ing.,Bc.

Vinařice
 

ČCE

p=312 291 648  HK 602 727 404
kocnarpavel(zavináč)gmail.com
HK pkocnar@grvs.justice.cz

pkocnar(zavináč)vez.vin.justice.cz
 

Kuchař Radomír,
Ing.
Bělušice ŘKC

 

RKuchar(zavináč)vez.bel.justice.cz

 

Kvasnička Tomáš, Mgr.

Pardubice

ŘKC

d=469 622 029 m=736 247 541 tomaskv(zavináč)seznam.cz

 

Liba Milan, Bc.

Oráčov

AC

m=739 324 387
mliba(zavináč)vez.ora.justice.cz

dříve V Vinařice

Majer Jan, B.Th.

Mírov

CASD

p=583 488 215

m=775 789 027

kazatelcirkve(zavináč)atlas.cz

Martasek Zdeněk B.Th. Bělušice CASD

 

ZMartasek(zavináč)vez.bel.justice.cz

 

Martinek Michael SDB, Mgr., Th.D.

Teplice (Bělušice)

ŘKC

m=603 153 512
martinek(zavináč)jabok.cz

 
Matulíková Jana, Mgr. Vinařice CB p=312 291 648

jmatulikova(zavináč)vez.vin.justice.cz

od 6.1.2017

Matůšová Valentina, Ph.D., Mgr.

Znojmo

PC

p=515 212 278 m=776 832 061
vmatusova(zavináč)vez.zno.justice.cz

valmat(zavináč)seznam.cz

Michalčík Josef, Mgr

Mírov

ŘKC

p=583 488 215

m=604 799 619

jos.mic(zavináč)seznam.cz

Okapal Petr, Mgr. Ostrava ŘKC

 

POkapal(zavináč)vez.ova.justice.cz

 
Pavienský Zbyněk, Mgr. Valdice ŘKC m=   775 598 601 paviensky(zavináč)in.cz

Pawlica Marek Andrzej Mgr.

Opava

ŘKC

p=553 707 510  m=737 473 478

padre.marek(zavináč) seznam.cz

 

Pelán Blažej, Mgr

Plzeň

KŘESBO

p=377 660 422

bpelan(zavináč)vez.plz.justice.cz

blazej.pelan(zavináč)centrum.cz

Penjuk Andrij, ThLic.

Horní Slavkov

(Ostrov n/O)

ŘeKC

p=352 660 333 (V Ostrov n/O)

m=731 619 671

ijerandriy(zavináč)seznam.cz

Pfann Daniel, Mgr.

Praha Ruzyně

Řepy, Vel.Přílepy

ČCE

p=220 184 399
DPfann(zavináč)vez.ruz.justice.cz

 
Porochnavec Pavel Mgr. Jiřice

ŘKC

 

PPorochnavec(zavináč)vez.jir.justice.cz

 

Převrátil Miloš František, RNDr. Mgr.

Praha Pankrác

ŘKC

p=261 032 180
mfprevratil(zavináč)vez.pan.justice.cz

prevrat(zavinac)volny.cz
 

Roka Roman, Mgr. Nové Sedlo CČSH m=773 951 687

r.roka(zavináč)seznam.cz

 
Smejkal Jaromír, Mgr. Brno ŘKC m=737 829 205
duchpast@podaneruce.cz
od 2.5.2016

Smetana David Mgr.

Odolov

CČSH

p=491463423   m=775 917 893

smetana.david(zavináč)seznam.cz

Szkandera Vladislav, Mgr.

Karviná

SCEAV

vladislav(zavináč)szkandera.com

 

Šašek Jaroslav, Mgr.

Kynšperk nad Ohří

ŘKC

p=352 306 188 m=607 202 127
jsasek(zavináč)vez.kyn.justice.cz

sasajara(zavináč)seznam.cz

Šipanová Marta, Bc.

České Budějovice

ŘKC

m=721 095 223
sm.mlada(zavináč)gmail.com

 

Škoda Martin, Mgr.,Bc.

Stráž pod Ralskem

CB

p=487 878 208 m=725 705 779
mskoda(zavináč)vez.spr.justice.cz

martin.skoda(zavináč)cb.cz

Tesařová Simona, Mgr.

Praha Pankrác

ČCE

p=261 032 180
stesarova@vez.pan.justice.cz

sim.tes(zavináč)seznam.cz

Tomčík Aleš, Mgr.

Valdice

CČSH

p=493 722 801 m=736 719 467
alestomcik(zavináč)post.cz

 

Večeřa Vladimír, PhDr.Ing.

Rapotice

ŘKC

p=546 453 271 m=731 402 698
vvecera(zavináč)vez.rap.justice.cz

vladimir.zbraslav(zavináč)volny.cz

Zvolánek Pavel Th.B.

Valdice

CASD

m=739 345 650
p=244 024 435
zvolanek(zavináč)centrum.cz

pzvolanek(zavináč)grvs.justice.cz
předseda VDP

Vysvětlivky: p=číslo pevné linky do práce;    d=číslo pevné linky domů nebo na faru;      m=mobilní číslo
                   červený název věznice = vazební věznice
Názvy církví: AC = Apoštolská církev; CASD = Církev advenstistů s.d.; CB = Církev bratrská; CČSH = Československá církev husitská; ČCE = Českobratrská církev evangelická; KŘESBO = Křesťanské sbory;  PC = Pravoslavná církev; ŘeKC = Řeckokatolická církev;  ŘKC = Římskokatolická církev;  SCEAV = Slezská církev augsburgského vyznání;

text dlaždice