Jednání výkonného výboru VDP 26.1.2023

DSC07458

Ve čtvrtek 26. 1. 2023 se v kanceláři Hl. kaplana a předsedy VDP sešel ke svému jednání poprvé v letošním roce VV VDP. Hlavním bodem tohoto jednání byla beze sporu příprava dubnové volební členské schůze. Bylo dohodnuto místo, program a další nutné organizační záležitosti potřebné k jejímu zdárnému průběhu. VV byl také informován o vydání knihy Komiksu „Průvodce lepšími časy“. Který byl již distribuován na věznice a dobrovolníci s ním budou seznámeni na výroční čl. schůzi. VV přijal informaci o návštěvě ministra zdravotnictví ve Věznici Valdice. Dalším bodem jednání byla prvotní příprava letošní výstavy na Velehradských dnech dobré vůle a výročí 25 let kaplanské služby. Úspěšně též pokračuje provoz startovacího bytu v Praze s dobrou vyhlídkou této služby do budoucna. VV byl rovněž informován o pokračujícím školení dobrovolných duchovních na AVS ČR, akreditaci dobrovolných duchovních a o činnosti v probíhajícím projektu pro odsouzené, financovaného z Norských fondů. Z úst hlavního kaplana prak byl VV informován o činnosti a vývoji kaplanské služby.

Martin Škoda

Připojte se k nám

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis malesuada ligula eget tellus luctus pulvinar. Aenean pretium nisi nec enim cursus lobortis.