Jednání výkonného výboru VDP 15.9.2022

Dne 15. 9. 22 se sešel malý VV VDP opět na svém jednání v kanceláři předsedy VDP a hlavního kaplana. Na svém pořadu jednání měl kromě běžné agendy přípravu členské schůze VDP a jednodenního semináře na Pankráci. Dále přijal informaci o pokračování projektu „Podané ruce mentora“ financovaného z Norských fondů, připravovaném programu pro odsouzené „Genesis“, který by mohli realizovat kaplani v příštím roce. Rovněž se projednávaly finální záležitosti kolem vydání komiksu a připravované knihy M. Martínka o duchovní službě ve věznicích. VV si vyslechl informace hlavního kaplana o Velehradských slavnostech a pracovních jednáních předsedy VDP a hl. kaplana na MPaSV a MZd. Pokračuje rovněž péče o klienta ve startovacím bytě na Praze 2 a J. Matulíková společně s předsedou VDP podala zprávu o pracovní cestě do Norska a získaných zajímavých zkušenostech z tohoto pobytu.

Připojte se k nám

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis malesuada ligula eget tellus luctus pulvinar. Aenean pretium nisi nec enim cursus lobortis.