Pavel Zvolánek T.Bh., předseda VDP

předseda VDP
 
 

Mgr. Kristýna Čobanová

místopředseda VDP

Jak se stát členem VDP

Stanovy VDP o členství:

Členem VDP se může stát každá fyzická osoba starší 21 let, která souhlasí s cíli činnosti, usiluje o jejich naplňování a byla dle zákonných norem vedením své (registrované) církve pověřena službou ve věznicích a obdobných zařízeních. Členem VDP se může stát každá fyzická osoba starší 21 let, která souhlasí s cíli činnosti, usiluje o jejich naplňování a byla dle zákonných norem vedením své církve pověřena službou ve věznicích a obdobných zařízeních.  (Stanovy C I 1)

Ve výjimečných případech:

VV VDP může ve výjimečných případech za členy VDP přijmout i ty osoby, které sice neslouží z pověření církve přímo ve věznicích a obdobných zařízeních, ale které se jiným vhodným způsobem podílejí na činnosti vězeňské duchovenské péče v souladu s cíli a zásadami VDP. (Stanovy C I 4)

Níže je uveden seznam členů VDP bez udání citlivých dat. Bližší informace podá předseda VDP nebo odpovědný pracovník sdružení