Pavel Zvolánek, předseda VDP

předseda VDP
 
  zvolanek(zavináč)centrum.cz
Církev adventistů s.d. listovní poštu směřujte laskavě na adresu kanceláře VDP Znovu zvolen dne 4.4.2019 jako předseda VDP

Mgr. Otto Broch

Otto Broch, místopředseda VDP
  otto.broch(zavináč)seznam.cz
Znovu zvolen dne 4.4.2019 a ve výboru VDP povolán za místopředsedu

Jak se stát členem VDP

Stanovy VDP o členství:

Členem VDP se může stát každá fyzická osoba starší 21 let, která souhlasí s cíli činnosti, usiluje o jejich naplňování a byla dle zákonných norem vedením své (registrované) církve pověřena službou ve věznicích a obdobných zařízeních. Členem VDP se může stát každá fyzická osoba starší 21 let, která souhlasí s cíli činnosti, usiluje o jejich naplňování a byla dle zákonných norem vedením své církve pověřena službou ve věznicích a obdobných zařízeních.  (Stanovy C I 1)

Ve výjimečných případech:

VV VDP může ve výjimečných případech za členy VDP přijmout i ty osoby, které sice neslouží z pověření církve přímo ve věznicích a obdobných zařízeních, ale které se jiným vhodným způsobem podílejí na činnosti vězeňské duchovenské péče v souladu s cíli a zásadami VDP. (Stanovy C I 4)

Níže je uveden seznam členů VDP bez udání citlivých dat. Bližší informace podá předseda VDP nebo odpovědný pracovník sdružení