Členská schůze VDP

310564569_480386264132072_8228708394671140941_n

Spolek Vězeňská duchovenská péče (VDP) uspořádal ve čtvrtek 6. října 2022 členskou schůzi, která se s osobní účastí členů a hostů nekonala kvůli covidové pandemii dva roky. Účast byla hojná a všichni se rádi sešli, aby se vzájemně nejen informovali o současných aktivitách spolku i jednotlivců, ale i si mohli potřást rukou a neformálně si popovídat.
 
Členská schůze se konala v Zotavovně Vězeňské služby (VS) ČR Na Květnici a předcházel jí seminář v pankrácké vězeňské nemocnici a prohlídka Památníku věznice, který vznikl po druhé světové válce v autentických prostorách bývalého popraviště tzv. sekyrárny, aby připomínal zrůdnost nacismu a hrdinství těch, kteří mu odporovali za cenu vlastního života. V devadesátých letech byl vybudován v novém pojetí tak, aby názorně dokumentoval důsledky odporu jak proti nacismu, tak i komunismu. Přítomní postáli i u památníku Milady Horákové, která zde byla komunisty popravena v roce 1950. V pankrácké věznici byli také popraveni během 2. světové války němečtí odbojáři, což zaujalo skupinu evangelických vězeňských kaplanů z Německa, kteří se prohlídky i výkladu historických souvislostí vedoucím Kabinetu dokumentace a historie VS ČR, doktorem Alešem Kýrem, také zúčastnili. Doprovázel je a překládal jim kaplan z věznice Ruzyně Daniel Pfann. VDP děkuje za celý dopolední program řediteli pankrácké věznice Alexandru Vidlákovi, který účastníky semináře přišel pozdravit, a tiskovému mluvčímu Jiřímu Divišovi za přípravu a koordinaci semináře a prohlídky.
 
Odpolední část již byla zaměřená na činnost spolku, který velmi úzce spolupracuje s VS ČR. Pozvání na členskou schůzi přijali generální ředitel VS ČR Simon Michailidis a ředitel odboru výkonu vazby a trestu Pavel Horák. Oba poděkovali členům VDP za jejich duchovní službu ve věznicích, která je dnes součástí programů, které jsou ukotveny v předpisech VS ČR.
 
Členové VDP se zabývali akreditací pod Ministerstvem vnitra ČR, realizací projektu Norských fondů s názvem Podané ruce mentora, aktuálním stavem tzv. startovacího bytu, informacemi hlavního kaplana VS Otty Brocha o Vězeňské duchovní službě a dalšími tématy.
 
Velice pěkným a smysluplným počinem bylo vydání knihy Duchovní služba ve věznicích, kterou sepsal dobrovolník VDP a bývalý kaplan Michael Martínek. Knihu vydala Vězeňská duchovenská péče v České biblické společnosti, která se také podílela společně s Vězeňskou službou ČR, Ekumenickou radou církví a Českou biskupskou konferencí na finanční podpoře vydání. Do konce roku by měla vyjít ještě publikace Průvodce lepšími časy Zbyňka Pavienského, která bude sloužit jako pomůcka odsouzeným po ukončení výkonu trestu a při jejich odchodu „na svobodu“. Kniha je psaná formou komiksu a rozhovorů.
 
Do spolku VDP vstoupilo v uplynulém období 9 nových členů, svoji činnost ukončil z důvodu stěhování a odchodu do důchodu Petr Maláč, evangelický dobrovolník a duchovní, který 29 let docházel do věznice Mírov. Předseda VDP Pavel Zvolánek mu poděkoval za jeho obětavou službu. Poděkování ale patří i všem ostatním dobrovolníkům, ochotným a zapáleným lidem stojícím nablízku lidem z okraje společnosti.
 
 

Připojte se k nám

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis malesuada ligula eget tellus luctus pulvinar. Aenean pretium nisi nec enim cursus lobortis.