Akce

Dny lidí dobré vůle Velehrad

Termín  4. – 5.7. 2021
Místo  Velehrad

Mimořádný výkonný výbor VDP – kancelář VDP

Termín  4.8.2021
Místo  Praha

Výkonný výbor VDP – kancelář VDP

Termín 22. 9. 2021
Místo  Praha

Konference kategoriální pastorace – Emauzy

Termín 14. 10.2021
Místo  Praha

Poličany. Setkání katolických kaplanů a dobrovolníků ve vězeňství

Termín 15. – 16. 10.
Místo  Praha

Jednodenní seminář VDP ve Světlé nad Sázavou

Termín 20. 10.2021
Místo  Praha

Výkonný výbor VDP – kancelář VDP

Termín 21. 10.2021
Místo  Praha

Kaplanská porada na Přední Labské

Termín 8. – 10. 11.2021
Místo  Přední Labská

Členská schůze VDP – Květnice

Termín 24. 11.2021
Místo  Květnice

Velký výkonný výbor Praha – kancelář VDP

Termín 25. 11. 2021
Místo  Praha

Pieta u hrobu F. J. Řezáče – Praha Olšanské hřbitovy

Termín 15. 12.2021
Místo  Praha – Olšanské Hřbitovy

(program se může vzhledem k epidemiologické situaci změnit)