počítadlo.abz.cz

Vranov - Vězeňská duchovenská péče

hledat
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Zprávy a tak
 
SETKÁNÍ KATOLICKÝCH SPOLUPRACOVNÍKU VĚZEŇSKÉ DUCHOVENSKÉ PÉČE NA VRANOVĚ
 
 
Ve dnech 6. a 7. října 2017 se v duchovním centru na Vranově u Brna uskutečnilo již jedenácté setkání spolupracovníků Vězeňské duchovenské péče za katolickou církev. Na 25 účastníků se v bohatém programu zamýšlelo nad tématem semináře – Křesťanské poselství nesené vězeňskou pastorací. Součástí programu byla meditace nad písmem, přednášky, pracovní workshopy a společné sdílení. Hlavními přednášejícími byli dlouholetí kaplani P. RNDr. Mgr. Miloš František Převrátil a P. Mgr. Michael Martínek, Th.D., který se zamýšlel nad významem tištěných a jiných médií, používaných v pastoraci mezi vězni. Již pravidelným hostitelem nám byl biskup Mons. Josef Kajnek, pověřený biskupskou konferencí péčí o vězeňskou pastoraci.
 
 
Na semináři jsme mohli také přivítat dva vzácné hosty z Lotyšska M. Krulise a A. Vanagse, kteří nás seznámili s praxí vězeňských kaplanů a dobrovolníků v Lotyšsku. Situace v lotyšské vězeňské pastoraci se jeví obdobná jako u nás, i když ve světle jejich zkušeností, kdy tři největší církve – katolická, luteránská a pravoslavná mají minimální zastoupení mezi kaplany a stejně malé možnosti konstruktivně ovlivňovat misijní úsilí malých evangelikálních církví mezi vězni, můžeme říci, že máme u nás daleko vhodnější prostředí pro ekumenickou spolupráci. Díky Vězeňské duchovenské péči a jejímu Kodexu ekumenické spolupráce si tu církve vzájemně nekonkurují, ale spolupracují. Znovu byla účastníky při závěrečném zhodnocení vyzdvižena tato jedinečná platforma, ověřená léty dobré ekumenické spolupráce.
 
 
Celé setkání bylo pro účastníky přínosem a to i díky krásnému prostředí duchovního centra na Vranově. Poděkování patří také Vězeňské duchovenské péči, která podpořila toto setkání finančně z grantu Nadace ČEZ. Na příští rok se už těšíme opět na společné pracovní setkání.


 

        Mgr. Otto Broch,
           kaplan Vazební věznice Olomouc
 
Copyright 2015. All rights reserved.
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky