počítadlo.abz.cz

Velehrad 2016 (Otto Broch) - Vězeňská duchovenská péče

hledat
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Aktuality a články
 
 
Ohlédnutí za Velehradem 2016
 
 
   Letošní velehradské slavnosti byly předznamenány probíhajícím Rokem milosrdenství, který vyhlásil papež František pro celou římskokatolickou církev a který se stal zároveň ústředním motivem vlastní cyrilometodějské poutě i celého doprovodného programu. Boží milosrdenství však přesahuje pouze náboženský rámec, protože se týká každého člověka. Jeho podstatou je odpuštění vin, možnost nových začátků, vymanění se z otroctví zla. Tato témata se také týkala výstavy, kterou se již tradičně představuje v rámci Dnů lidí dobré vůle na Velehradě Vězeňská duchovenská péče, spolu s Vězeňskou službou České republiky.

    Již samotné zpracování tohoto tématu bylo mimořádné a velkorysé. Mimo věrnou kopii kaple teplické věznice ve skutečné velikosti, kterou návštěvníci výstavy měli možnost navštívit již v loňském ročníku, přibyla letos reálná maketa vězeňské cely, do které mohl každý vstoupit. Dojem, i zájem veřejnosti, byl mimořádný. Díky osobní podpoře a iniciativě Mgr. Petra Blažka, ředitele teplické věznice, a jeho týmu, který se na výrobě a celé instalaci podílel, i členů Vězeňské duchovenské péče, tak byli poutníci i návštěvníci Velehradu obohaceni o mimořádný rozměr Roku milosrdenství, který je zaměřen také na vězně. Věznění není totiž jen téma společenské, nebo osobní, ale symbolizuje i skutečnost duchovní - existenci a působení Dobra a Zla, viny i její odčinění. V Bibli najdeme mnoho takových svědectví. Papež František, který často na vězněné myslí a navštěvuje je, pamatoval proto v ustanovení symbolu tohoto roku milosrdenství – tzv. Svaté bráně, i na věznice. Každý vchod do vězeňské kaple, ale i do samotné cely, se stává touto Svatou branou, když jím věznění procházejí s důvěrou v Boží odpouštějící milosrdenství, s vyznáním svých hříchů, i s touhou a snahou po novém začátku. Nejen kaplani sloužící mezi vězni vědí, že bolestná zkušenost veliké osobní krize a nesvobody, plynoucí z důsledků jejich jednání, může vést ke skutečné změně smýšlení a postojů v životě člověka. Proto se ve vězení skutečná obrácení dějí a Boží milosrdenství působí. Ostatně velehradští poutníci, kteří procházeli maketou cely a teplické kaple – těmito symboly svatých bran, si mohli přečíst i svědectví vězňů, kteří dokázali přijmout svoji vinu, vyznat a odčiňovat své hříchy, a přijali od Boha milosrdenství a odpuštění. Tyto silné a osobité příběhy jsou však jen zlomkem toho, co se ve vězeních a v srdcích vězňů mnohdy odehrává.

 
    Pro návštěvníky Velehradu byla letos připravena výjimečně zdařilá a důstojná expozice.  Pro skutečně důležité prožití a pochopení je však potřebné nejen tuto výstavu projít, ale především se zde zastavit a alespoň na chvíli přemýšlet o tom co dokáže Boží milosrdenství, jak někdy i malé viny mohou negativně ovlivnit náš život a jaké fatální důsledky může mít lidské selhání. Od těchto úvah pak už bývá jen krůček k novým začátkům…  

Otto Broch

 
 
 
 
Copyright 2015. All rights reserved.
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky