počítadlo.abz.cz

VDP a VDS na německé konfereci - Vězeňská duchovenská péče

hledat
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Zprávy a tak
Delegace Vězeňské duchovenské péče a Vězeňské duchovní služby v Německu

 
68. výroční spolková konference německé evangelické vězeňské duchovní služby
 
(s mezinárodní účastí), Evangelická Akademie Hofgeismar (Hesensko)
 
 
Za Českou republiku Mgr. Daniel Pfann, kaplan Vazební věznice Praha – Ruzyně, Českobratrská církev evangelická, Jan Haslinger,  dobrovolník Vazební věznice Litoměřice, (příležitostně Drážďany), Evangelická církev metodistická
 
Dále se letos zúčastnili zástupci z Maďarska, Rakouska, Estonska, Dánska, Holandska, Švýcarska a Francie

 
 
 
Téma konference: „Kristus nás povolal ke svobodě – užívání drog ve vězení (od zákazu k přijetí)“
 
 

Na konferenci se jela asi stovka vězeňských kaplanů a kaplanek z celého Německa. Hostitelkou byla regionální organizace hesenská, kde se také jednání konalo.
 
 
Program konference: Čtyři odborné přednášky, dvakrát plenární zasedání členské schůze s proslovy zahraničních hostí, exkurze do Muzea Bratří Grimmů v Kasselu, exkurze „Po stopách Hugenotů“; vorkshopy - já jsem se účastnil pracovní skupiny s názvem drogy a léky ve vězení, (co se substitucí, jak se může doplňovat zdravotní a duchovní služba).
 
První přednáška byla biblická „Kristus nás povolal ke svobodě (Gal 5)“, dále následovaly tři přenášky týkající se drogové problematiky z různých úhlů včetně právního. Na začátku a na konci celého setkání kaplanů byl kulturní a společenský večer s pozdravy zástupců církve, zemské vlády, německé vězeňské služby a hesenské evangelické církve. Na závěr se pak konala společná bohoslužba s večeří Páně.

 
Přestože program byl velmi nabitý, poskytují Němci poměrně hodně prostoru pozdravům zástupců zúčastněných zemí. Já jsem také pozdravil shromáždění, zamyslel jsem se nad úlohou rodiny evropských vězeňských kaplanů v Evropě,  nad tím, co dlužíme těm, kteří vyznávají náboženství smrti, nad úkolem demokracie v boji s vlivem populismu, vyjádřil jsem politování nad výrobou české drogy pertvitin a jeho vývozem do Německa a na závěr jsem velmi poděkoval za pozvání a možnosti se konference účastnit, za možnost vzájemného sdílení a za velmi přátelské přijetí. „Není to pro nás samozřejmostí a velmi si toho vážíme“. A myšlenka na rodinu evropských vězeňských kaplanů může pomáhat i v každodenním životě

 
 
Účastním se této konference již několik let, s mnohými kolegy jsme ve velmi přátelském vztahu,  víme o sobě i během roku, vyměňujme si zkušenosti, dojmy a pocity. Připravujeme návštěvu v Praze. Je to velmi povzbuzující pocit, když člověk ví, že má kolegy a přátele i dalších evropských zemích, kteří vykonávají stejnou práci, řeší podobné problémy. Ty s drogami byly hlavním tématem konference.

 
Na závěr bych chtěl poděkovat vedení Vězeňské služby a vedení Vazební věznice Praha – Ruzyně věznice za vyslání, také hlavnímu kaplanovi, své církvi Českobratrské evangelické a Vězeňské duchovenské péči. Velmi si vážím toho, že jsem vysílán abych reprezentoval Českou republiku v zahraničí.

 
 
Mgr. Daniel Pfann
 
 
Copyright 2015. All rights reserved.
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky