počítadlo.abz.cz

Seminář VDP a VV v N.Šanci - Vězeňská duchovenská péče

hledat
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Aktuality a články
 
Zpráva o návštěvě vězeňských duchovních
v Nové šanci v Ostravě Koblově.
 
 
 
Ve dnech 19.-.20.10.2016 navštívili naši organizaci kaplani a dobrovolníci z věznic z celé ČR, tato dlouho připravovaná návštěva byla velmi zajímavá.
 
Všichni přítomní měli možnost první den své návštěvy shlédnout nejen velký areál Nové šance, který má rozlohu 40.000 m2 a několik budov k tomu, ale hlavně seznámit se s činností a aktivitami, které tam probíhají.

Po krátkém úvodním seznámení byla možnost vidět, jak probíhají školící a vzdělávací kurzy, kterých se účastní nejen nově příchozí klienti Nové šance, ale také lidé ve výkonu trestu a to jak z Věznice Heřmanice, tak i z Vazební věznice Ostrava.
 
Dále byla možnost si prohlédnout naší stolařskou, zámečnickou a keramickou dílnu. Zde klienti nejen vyrábějí drobné výrobky, opravují nábytek, ale také vyrábějí pomůcky pro nevidomé a zrakově postižené děti. Zde je možné si uvědomit užitečné propojení mužů po výkonu trestu s velmi potřebnou aktivitou pro děti, které jsou závislé na pomoci druhých lidí.
 
Velmi působivá a zajímavá byla návštěva prostor, kde se realizuje celonárodní projekt Kola pro Afriku. Byla zde možnost shlédnout několik tisíc kol, které se budou opravovat pro děti v Africe a také si poslechnout vedoucího této dílny o tom, jak probíhá samotná předávka kol přímo v Gambii africkým dětem.

Návštěvě byla také ukázána sportovní místnost pro naše klienty, kde mají pingpongový stůl, kulečník, posilovací stroje atd. Bylo zde možno shlédnout, co všechno si klienti sami udělali, ať už to byly zednické, malířské, a jiné práce, aby mohli svůj volný čas smysluplně naplňovat.

Pro nepřízeň počasí, byly podány alespoň základní informace o našem zemědělství, chovu zvířat, a v neposlední řadě zmínil pan ředitel, který prováděl tuto početnou skupinu, také projekt s názvem Sklad nábytku pro sociálně slabé občany. Ten je průběžně doplňován nábytkem a bytovými doplňky, které sem přivážejí občané z Ostravy a okolí a následně slouží těm lidem, kteří potřebují bydlet a bohužel nemají žádný nábytek na vybavení.

Poslední zastávkou už byl následně Azylový dům Nová šance pro muže po výkonu trestu. Zde bylo možné si prohlédnout tento dům, a to jak pokoje, kuchyň, tak i místnost pro modlitbu (kaple), kde se společně začíná každý pracovní den krátkou modlitbou. Na kulturní místnosti se uskutečnilo následně setkání kaplanů a dobrovolníků s vedením organizace Nová šance. Ti také informovali o své práci, různých těžkostech, které se zde vyskytují. Byly také sděleny informace ohledně právě skončeného projektu Probační dům. Na závěr asi hodinového setkání byly také zodpovězeny různé dotazy.
 
Po společném obědě se vydala menší skupina kaplanů, kteří zůstávali v Ostravě na noc, do nedalekého areálu hornického muzea Landek, kde se zúčastnili prohlídky bývalého dolu a expozice báňské a záchranářské techniky. Po společné večeři následovalo již neformální posezení v nedaleké restauraci Harenda, které bylo oživeno hudebním vystoupením bratrů Kočnarů, kteří na závěr sklidili veliký potlesk.

 
 
Druhý den již zasedal velký výbor VDP v prostorách zařízení Nové šance a řešily se již praktické úkoly, které vyplývají z úkolů jednotlivých duchovních, kteří působí ve svých věznicích. Během tohoto programu došlo také k setkání s klienty Nové šance, kteří se nedávno vrátili z výkonu trestu a tak popisovali své první dojmy po propuštění. Byli také ochotni zodpovědět i otázky jednotlivých členů VDP. Po skončení zasedání výboru, následoval společný oběd, při kterém bylo ze strany VDP poděkováno zástupcům Nové šance za umožnění návštěvy a zdárného průběhu dvoudenního zasedání.

Myslíme si, že kaplani i dobrovolníci z věznic z celé ČR, prožili velmi dobře dvoudenní zasedání a odnesli si získané zkušenosti do své další práce.
 
 
V Ostravě - Koblově, dne  21.10.2016
(zprávu podalo vedení Nové Šance ředitel Petr Novák a jeho zástupkyně Renata Toporčáková)
 
Copyright 2015. All rights reserved.
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky