počítadlo.abz.cz

Prohlášení německých vězeňských kaplanů - Vězeňská duchovenská péče

hledat
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Aktuality a články
 
Hofgeismar, den 11. Mai 2017
Koncept  - Cesty k jiné drogové politice
Stanovisko Evangelické konference pro vězeňskou duchovní službu  (Spolek německých kaplanů) v Německu

Evangelická konference pro vězeňskou duchovní službu se na svém 68. výročním zasedání zabývala tématem konzumace drog v německých justičních a forenzních zařízeních. Více než 50%  vězněných osob vykazuje drogovou problematiku. Justiční a forenzní zařízení mají za úkol, na jedné straně bojovat proti konzumu a obchodu s drogami, na druhé straně uznat závislost těchto lidí jako nemoc a lékařsky a terapeuticky ji dobře léčit – obojí jsou těžce splnitelné úkoly, které se z části dostávají do vzájemného protikladu a váží na sebe mnoho sil. Nad to jsou u nás uvězněni drogoví kurýři/kurýrky z celého světa, kteří jsou často oběťmi mafiánských  struktur mezinárodního ilegálního obchodu s drogami. Trestnost vlastnění drogy, která by vlastně měla drogovou problematiku brzdit, vede ve svém důsledku bohužel naopak k obrovskému a nekontrolovanému drogovému trhu, ke zvýšené kriminalitě a k více obětem na životě  v důsledku konzumu znečistěných drog. Ve věznicích není možno užívání drog zamezit ani obsáhlou kontrolou a substituce a psychofarmaka, které se ve věznicích ve velké míře podávají, jsou z lékařského hlediska často nebezpečnějších než původní drogy.

Mezinárodně se uvažuje o změně drogové politiky s výhledem  na „inteligentní „  a postupné rušení prohibice drog. „War of drugs“ se považuje za prohranou. Tato válka stála nespočetné lidské životy a žádnými způsobem nezmírnila psychosociální následky mezinárodního pěstování drog, obchodu s drogami a jejich konzumu. Německá společnost pro medicínu zabývající se drogovou závislostí se připojila k rezoluci německých profesorů trestního práva a postoji Global Commission on Drug Policy, které politiku zákazu považují  za ztroskotanou: „Potřebujeme nové, globální odpovědi na drogovou problematiku, které budou spočívat na vědeckém přístupu,  lidských právech a soucítění“1

Evangelická konference pro vězeňskou duchovní službu v Německu se k tomuto postoji připojuje a zasazuje se o to, aby se dále vedla společenská debata  a hledaly se možnosti, jak nové poznatky implementovat do oblasti justice.

·        plné uplatnění již existujících zákonů z roku 2009 (substituce na bázi diamorphinu) a 2017 (kanabis na recept) také ve věznicích, jakož i výraznější uplatňování paragrafů §§35 a 37 BTMG (terapie místo trestu).
 
·        státní kontrola nad kvalitou látek obsažených v drogách a kontrolované vydávání drog
 
·        ochrana mladistvých a odpovídající doplnění zákona o mladistvých
 
·         široká osvěta
 
·        Významnější pomoc závislým na drogách ve vězeních  místo sankcí za konzum drog. Např. vytváření bezdrogových zón ve věznicích, terapeutická opatření  podle ověřených konceptů, která berou v potaz systemické aspekty vztahující se nejen na blízké osoby, ale zahrnující např. I spolupracovníky, sousedy (viz Multisystemická terapie nebo Multidimenzionální rodinná terapie).
 
·        Další vývoj zákonných reforem na základě vědeckého přístupu, soucítění a lidských práv..
 
 
V Hofgeismaru, 11. Května 2017

(Překlad originálního textu D.Pfann)
 
 
__________________________
 
http://www.drugpolicy.org/sites/default/files/UNGASSLetterGerman.pdf
 
Copyright 2015. All rights reserved.
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky