počítadlo.abz.cz

Podmínky kaplanské služby - Vězeňská duchovenská péče

hledat
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Struktura VDSPodmínky kaplanské služby1. Požadované vzdělání: vysokoškolské teologického směru, případně obecně vysokoškolské s teologickou ( i dodatečnou) specializací, opravňující k samostatnému vykonávání kazatelského (kněžského) působení v té které církvi.  

2. Pověření
církevní autoritou k tomu určenou a to výslovně pro službu kaplanskou, tedy v pracovním poměru k Vězeňské službě České republiky.

3. Předchozí praxe
dobrovolného duchovního na základě pověření církve či náboženské společnosti.

4. Schválení Radou pro duchovní službu ve věznicích a ústavech.


Podmínky členství ve VDP zde

Poznámky:

1. Jelikož se jedná o pracovní vztah k VSČR, je zcela zřejmé, že je nutno respektovat podmínky této státní organizace. Nelze očekávat, že církevní autorita dosáhne svým pověřením kaplanského umístění svého duchovního. Tabulková místa běžně nejsou k dispozici a bývají předmětem složitých jednání mezi orgány duchovní služby (hlavním kaplanem)  a  ředitelem příslušné věznice.

2. Jde o funkci v rámci Vězeňské duchovní služby, která je službou ekumenickou. To předpokládá informaci v Radě pro duchovní službu ve věznicích a ústavech (RDSVÚ) a další řízení v kompetenci hlavního kaplana Vězeňské služby. S obsazením kaplanského tabulkového místa nebo jeho části konkrétní osobou musí souhlasit i ředitel příslušné věznice a adept musí být pro tento účel všestranně "přijatelný".

3. Přes svou příslušnost k určité konfesi musí být adept připraven na vnímání i jiných religiózních směrů i na činnost všeobecně humanitní a na upuštění od jakékoliv formy misijního úsilí pro svou církev.


Viz Kodex ekumenické spolupráce

 
Copyright 2015. All rights reserved.
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky