počítadlo.abz.cz

Podmínky členství - Vězeňská duchovenská péče

hledat
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Informace


Podmínky:

1. Pověření k dobrovolné službě ve věznicích. Pověření musí být vydáno odpovědným činitelem církve, která obdržela zvláštní práva služby v místech, kde se vykonává trest, vazba, nebo ochranné léčení a ochranná výchova ve smyslu zákona č. 3/2002 Sb.(o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností § 7 1 b.). Současný stav je zahrnut ve výčtu vpravo.

2. Pověřený činitel k vydání pověření musí být církví k této funkci pověřen a nesmí to být jen dílčí nebo místní autorita.

3. Pověření musí znít na konkrétní věznici, nikoliv obecně bez určení místa.

4. Doporučuje se prostudovat dobře stanovy sdružení, kde jsou zahrnuty všechny potřebné informace, práva i povinnosti.

5. Kontaktovat předsedu VDP nebo některého z členů předsednictva výkonného výboru a sjednat konkrétní datum pohovoru v zasedání výkonného výboru.

6. Pohovor a následné kladné vyjádření tohoto orgánu je podmínkou členství; kladné vyjádření není automatické.


Podmínky pro službu vězeňského kaplana jsou zavěšeny na stránce  Podmínky kaplanské služby


Seznam registrovaných církví a náboženských společností k 1.7.2015

1. Apoštolská církev
2. Bratrská jednota baptistů
3. Církev adventistů sedmého dne
4. Církev bratrská
5. Církev československá husitská
6. Církev řeckokatolická
7. Církev římskokatolická
8. Českobratrská církev evangelická
9. Evangelická církev augsburského vyznání v ČR
10. Evangelická církev metodistická
11. Federace židovských obcí v ČR (FŽO) *
12. Jednota bratrská
13. Křesťanské sbory
14. Náboženská společnost českých unitářů
15. Náboženská společnost Svědkové Jehovovi
17. Pravoslavná církev v českých zemích
18. Slezská církev evangelická augsburského vyznání
19. Starokatolická církev v ČR  

*poznámka: na FŽO se vztahují v příslušné rovině předpisy jako na pozorovatelku Ekumenické rady církví v ČR


Sborník materiálů "Duchovní služba v penitenciárním prostředí" pro potřeby VDP možno stáhnout ZDE

 
Copyright 2015. All rights reserved.
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky