počítadlo.abz.cz

OMS 2014 (text) - Vězeňská duchovenská péče

hledat
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

OMS

Poděkování    


Ve dnech 21.
23.5.2013 jsem se zúčastnila odborného mezioborového semináře VDP ve Stráži pod Ralskem na téma „ Od zevšednění k vyhoření“.  V průběhu semináře jsme se zabývali problematikou vyhoření v pomáhajících profesích obecně a pak i konkrétně z pohledu jednotlivých profesí odborných zaměstnanců ve věznicích.

     Pro mne osobně bylo velmi inspirativní slyšet zkušenosti vojenského kaplana Mgr. Pavla Rumla, který se účastnil vojenských misí. Velmi podnětný svými postřehy a pragmatickými zkušenostmi byl rovněž příspěvek Mgr. Černého o tranzitorních krizích jednotlivých vývojových dekád, kdy právě krize životního poledne bývá často provázena příznaky vyhoření
rozcitlivělosti, psychickou instabilitou, depresivními stavy, vystupňovanou potřebou změny v profesním zaměření, v práci nebo ve vztazích. Osvěžující byly i modelové situace rozhovoru duchovního s odsouzeným s následnou analýzou jednání účastníky semináře.  

    Mezioborový seminář VDP je pro mne již tradičně vždy příjemným setkáním s duchovními, dobrovolníky i dalšími odbornými zaměstnanci, protože bez ohledu na vyznání probíhá v otevřené, přátelské a neformální atmosféře. Případná jiskření podněcují mezioborový a především „ člověčí“  dialog a díky humoru a nadhledu účastníků čistí mezilidský prostor od zábran a předsudků. K tomu velmi vydatně přispěl i poetický večer u jezera. Přinesl mnohá setkání a nakonec i společné zpívání, kdy bylo těžké najít vhodnou chvilku k rozloučení. Bratři Kočnarové jsou totiž k neutahání a mají sloní paměť a hbité prsty
na hmatníku kytar.

    Průběh semináře hodnotím příznivě pro možnost sdílení názorů k vybranému tématu v pracovních skupinách a následně i v osobních setkáních s kolegy z různých oborů a věznic.   Ráda bych ocenila organizátory semináře za skvělý výběr obou pozvaných hostů. Jejich příspěvky byly osvěžující a inspirativní nejen svým obsahem, ale také optimistickým a pozitivním vyladěním, které přenášeli na své posluchače. Za sebe mohu potvrdit, že seminář věnovaný tématu vyhoření přinesl nejen inspirativní podněty. Díky příjemnému počasí, svěží přírodě a pohodové společnosti ho považuji za skvělý, vícesložkový preventivní počin proti vyhoření.   

               Děkuji.
    
V Mírově dne 4. 6. 2014                                                             PhDr. Anna BRAUNEROVÁ
                                                                                                                        Psycholog


Mezioborový odborně metodický seminář 2014 očima Martina Škody


   
Akademie VSČR ve Stráži pod Ralskem přivítala již po několikáté ve dnech 21. 23. 5. 2014 účastníky již devatenáctého „Mezioborového odborně metodického semináře“ Vězeňské duchovenské péče a Vězeňské služby ČR. Semináře s přiléhavým názvem „Od zevšednění k vyhoření“ se zúčastnili dobrovolní duchovní - členové Vězeňské duchovenské péče, vězeňští kaplani, kteří jsou vnímáni jako členové VDP a zároveň zaměstnanci VSČR a také někteří zaměstnanci v dalších profesích vězeňské služby.

    Náročnému a potřebnému tématu, jehož problematika se dotýká mnoha pomocných profesí, byly věnovány celkem tři dny. Hned úvodní část prvního dne dávala tušit, že téma bude „o nás“, přesto s přesahem a zajímavě pojato. Po úvodním přivítání a vzájemném představení se po malých skupinkách, následovaly, dle mého názoru, dvě velmi akční hrané animace na téma „vyhořelý duchovní a vězeňkyně“ (v podání Bohdana Pivoňky a Renaty Balcarové) a „vězně, značně zdeptaného životem“, (očekávajícího pomoc) a odměřeně technického duchovního (v podání Bohdana Pivoňky a br. Rychlého). Dle očekávání obě zahrané scénky vyvolaly mezi účastníky živou diskuzi o podstatě vlastní služby profese duchovního, která je posláním v pravém slova smyslu a dobře může být konána pouze s dostatečným vědomím omezenosti našich vlastních schopností a neustálém povědomí Toho, který nás ke službě vysílá. Animace též vedly k zamyšlení nad potřebou „objetí“ i napomenutí při rozhovorech s klienty. Vše bylo odborně hodnoceno a už tato úvodní část přinesla spoustu zajímavých podnětů.

    Další den semináře byla dopolední část věnována tématu „Od zevšednění k vyhoření“. Vojenský a nemocniční kaplan v jednom pplk. Mgr. Pavel Ruml seznámil přítomné prakticky a za pomoci videoprojekce se svými zkušenostmi ze zahraničních misí. Ze svých bohatých zkušeností ze služby v nemocnicích i armádě se nám snažil předat to podstatné, abychom jako duchovní mohli zůstávat duchovními i ve službě ve věznicích. Mnohé těžkosti, zejména v souboji s předsudky ateistického prostředí, se ukázaly podobné. Stejně tak i důraz na nenásilné doprovázení člověka v těžkých životních situacích. Br. Pavel Ruml zvlášť zdůraznil službu  a péči „o sebe“ jako nutnost, ne nahodilost v naší profesi, neboť „naše duše nestíhá náš běh života“.
    Po obědě jsme se, ještě plni dojmů, rozdělili do skupin podle předem připravených témat:

Co mohu udělat já sám pro sebe?
Kde mohu čerpat vnitřní sílu?
Jaké jsou moje příčiny zevšednění?                                                                                                               
Mohu oslovit zaměstnavatele nebo někoho jiného?                                                                                            
Chci s tím něco dělat, potřebuji pomoc od okolí?                                                                                              
Jaké jsou moje příčiny vyhoření?                                                                                                                 
Nejsem vyhořelý, ale deformovaný?!

    Po nějaké době, ponechané na výběr, se účastníci rozešli do příslušných skupin a rozpracovávali uvedená témata, která posléze prezentovali ostatním a mohli čelit četným dotazům a doplnění. Jednou z předností tohoto pojetí je právě společná práce na určitém zadání a již léta se na podobných setkáních plně osvědčuje.

    Druhý den semináře byl zakončen společným večerem a posezením pod stanem u Jezera, které se vydařilo nejen díky chutnému grilování, ale letos i díky mimořádně zdařilému počasí. Jako prevence proti vyhoření též posloužilo pěvecké duo bří Kočnarů, jejichž zdařilé písně se nesly Máchovým krajem ještě dlouho do noci a přilákaly tak nejednoho posluchače..

    Třetí den semináře byl věnován zakončení práce na tématech a výstupům z jednotlivých skupin. Samostatnou částí pak byla přednáška psychoterapeuta Mgr. J. Černého, jež by se dala poněkud lakonicky shrnout v názvu: „Polední krize života člověka“.  Samo téma, úzce související s vyhořením, pojednávalo mimo jiné i o nutnosti neustálého hledání nových přístupů k tomu co děláme a žijeme. V práci i v soukromí. Také deficitům v různých oblastech našeho života. Během následné diskuze všechny již trochu tlačil čas a to je trochu škoda. Každý z účastníků by asi na semináři vydržel déle. Přesto nebo proto patří dík pořadatelům z řad VV VDP, Renatě Balcarové a Bohdanovi Pivoňkovi a také těm, kteří se na semináři nějak zapojili či nějak v tématech našli a odnesli si něco cenného pro sebe. Doufejme, že podobné akce budou mít pokračování i v budoucnu.

                                                                                                    Martin Škoda

Obrazová  vzpomínka na Stráž ZDE
    


 
Copyright 2015. All rights reserved.
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky