počítadlo.abz.cz

OMS 2013 (text) - Vězeňská duchovenská péče

hledat
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

OMS

Mezioborový seminář Pachatel psychopat


    Ve dnech 22. 5. 23. 5. 2013 se konal v Institutu vzdělávání VS ČR ve Stráži pod Ralskem 7. odborně metodický mezioborový seminář nazvaný „Pachatel psychopat“.  Seminář byl zorganizovaný Vězeňskou duchovenskou péčí (dále jen VDP) ve spolupráci s Vězeňskou duchovní službou ČR v souladu s plánem akcí VDP na rok 2013. Seminář byl velmi zajímavý a podnětný jak pro duchovní, tak pro odborný personál VS ČR. Přítomna byla hlavní kaplanka Mgr. Květoslava Jakubalová, její zástupce Mgr. Bc. Martin Škoda a další.
    Po úvodních slovech předsedkyně VDP Mgr. Renaty Balcarové a poradce pro duchovní službu a koordinátora VDP a Vězeňské duchovní služby Mgr. Bohdana Pivoňky, otevřely seminář o možnostech a úskalích práce s psychopaty tři přednášky, psycholožky Věznice Mírov PhDr. Anny Braunerové, vysokoškolského učitele Zdravotně sociální fakulty a Teologické fakulty Jihočeské univerzity, psychologa PhDr. Jaroslava Hály a vedoucí Centra krizové intervence, psychiatričky MUDr. Ireny Sgallové. Po odeznění přednášek, odpovědí na dotazy ze strany publika a rozdělení do pracovně smíšených skupin, začala vlastní práce na připravených tematických okruzích, v nich společně intenzivně pracovali přítomní psychologové, speciální pedagogové, vychovatelé, duchovní VDP a kaplani jednotlivých věznic. Tato moderační metoda práce ve skupinách se velmi osvědčila už v předchozích seminářích a stala se proto již tradiční na těchto setkáních.
    Večer konalo v samostatné místnosti restaurace společné přátelské posezení a v neformálních rozhovorech jsme se znovu vraceli k obsahu semináře. V živém povídání na různé obecné i specifické otázky ohledně pedagogicko-psychologické a pastorační práce se ukázalo, že je mezi námi řada odborníků na tuto problematiku. Protože atmosféra byla příjemná a různých otázek a témat k rozhovoru spíše přibývalo, než ubývalo, setkání se poměrně protáhlo.
    Druhý den proběhla řízená diskuse, celková rekapitulace, shrnutí, vytýčení závěrů a praktických doporučení semináře. Účastníci semináře se shodli v tom, že je třeba vzájemnou spolupráci dále prohlubovat a vytvářet co nejlepší podmínky pro práci duchovních ve věznicích a také v tom, že došlo k dalšímu vzájemnému sblížení jak v rovině pracovní, tak i osobní. Před odjezdem domů jsme si všichni přáli, aby podobná atmosféra živého zájmu, diskuse a dialogu doprovázela i naše další společná setkání.


PhDr. Bohumil Šplíchal

Speciální pedagog pověřený koordinací činnosti duchovních
Věznice Všehrdy


Proslovené odborné příspěvky lze shlédnout, popřípadě stáhnout z následujících adres:
dr. Braunerová
dr. Hála

Nabízíme pohled do fotogalerie

 
Copyright 2015. All rights reserved.
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky