počítadlo.abz.cz

Noc kostelů na Bitýzu - Vězeňská duchovenská péče

hledat
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Aktuality a články

Noc kostelů tentokrát na Bitýzu

    10.6. 2016 se vězeňská kaple věznice Příbram snad jako první církevní prostor za mřížemi v naší zemi zapojila symbolicky do mezinárodního projektu Noc kostelů celodenním programem.  Protože se jednalo o první akci tohoto druhu vůbec, bylo očekávání nás organizátorů nabité nejistotou, zda o ni bude vůbec zájem jak mezi odsouzenými, tak mezi zaměstnanci věznice, jimž byla také část programu určena. (Prostě jsem se docela obyčejně bála, jak to  vše dopadne….)          Průběhem celého dne jsme ale  nakonec byli všichni doslova šokováni.  Hospodin  naší „Noci ve dne“ zjevně požehnal – neboť konečný výsledek předčil veškeré naše představy…

    Koncepce byla následující: od toho nejhlučnějšího a nejtemperamentnějšího, co lze ve věznici vytvořit, projít den stále klidnějšími a více spirituálními částmi programu až do závěrečné tiché modlitby, meditace a  svátosti.  Začali jsme tedy ranním koncertem romské hudby který – věřme - vedl přítomné k zamyšlení, zda není škoda, že naši umělci uplatňují  své virtuózní mistrovství zde ve věznici, kde tráví většinu času svého života, než např. na festivalu Khamoro. Kvalitou svého projevu by na to naše zdejší volné sdružení romských hudebníků jistě mělo…. Tento temný fakt životů osazenstva ubytovny E jsme si připomněli také následnou výstavou fotografií z historie kaple. K údivu mnoha přítomných bylo shledáno, že většina stávajícího složení kapely je k vidění na většině fotografií  r. 2008. Nelze se tedy vyhnout dedukci, že od té doby jsou naši umělci  buď a) stále ve výkonu trestu b)  opět ve výkonu trestu. Nicméně nevzdávejme svou víru, zpívejme Hospodinu píseň novou -  a recidiva může být jednoho dne překonána!
    Po této úvodní  živější části programu pro  50 odsouzených jsme se již v komorní sestavě 20 osob přesunuli  z učebny do kaple, kde byla připravená prezentace obrazových materiálů z historie duchovní služby ve věznici Příbram – zájem byl především o archivní dokument z otevření kaple v r. 2008 a prezentaci fotografií ze stáže kaplanky ve věznicích USA v r. 2012. Na archivních snímcích jsme s láskou vzpomněli na tehdy činnou sestavu vedení duchovní služby českých věznic Balcarová-Pivoňka.
    Přednáška odsouzeného na téma Muslimem mezi křesťany byla již určena všem s hlubším zájmem o duchovní záležitosti a měla charakter spíše než setkání  ve věznici bytového semináře z 80. let – a to jak vysoce intelektuální úrovní, tak kultivovaností projevu přednášejícího i debatérů. Přestože složené z  odsouzených (převážně skupiny B), přesvědčilo shromážděné publikum všechny zúčastněné, že i ve vězení lze pěstovat jistou kulturu ducha – např. poslechem rádia Proglas či četbou odborné literatury. Debatéři v sintrech – proč to nepřiznat – předčili v této části programu  fundovaností ve věci islámu teologicky vzdělanou kaplanku věznice s magisterským titulem….( Každý tak máme o čem přemýšlet. )
    Hitem letošní Noci kostelů – nyní již Dne kaple věznice Příbram - se stala odpolední odborná přednáška na téma Víra a psychoterapie psychologa věznice. V kapli jsme v oněch chvílích již vítali mj. vedoucí výkonu trestu spolu s asistentkou oddělení, téměř všechny sociální pracovnice věznice, speciální pedagogy, psychology a některé vychovatele, takže nám nestačila místa k sezení – a to ještě z důvodů akutního zdravotnického zásahu nepřišly zdravotní sestřičky; kdosi přišel s nápadem  podpůrné sbírky na stavbu katedrály dostačujících rozměrů ve vycházkovém dvoře…. Že první takové setkání zaměstnanců věznice vůbec vneslo nový a čerstvý vítr do vzájemných vztahů na mnoha úrovních snad není třeba dodávat. Následovala prezentace činnosti Církve adventistů sedmého dne ve věznici, kterou připravil  člen VDP Pavel Smolka s manželkou. V tuto chvíli se již  slovy písně Richarda Müllera „nachyloval deň do tmavošedej farby“, kdy pozdně odpolední  niterné vystoupení proložené zpěvem a kytarou Petry Smolkové bylo určené především pro nové zájemce o setkávání s naším dobrovolným duchovním. Řekli jsme si s Pavlem, že aspoň na jediný den odhodíme všechny ekumenické skrupule a falešné ohledy – a uděláme prostě nábor k adventistům  v plné parádě, on se někdo chytí !!!! (Také se chytil…) Závěrečné – jak jinak než decentní a střídmé - evangelické bohoslužby uzavřely  celodenní program  akci duchovní služby nejvlastnějším způsobem: společnou večeří Páně.

 
    Děkujeme tímto  Pánu Bohu a všem níže uvedeným za možnost uspořádání Noci kostelů 2016,  za pomoc se zajištěním a přípravou programu – a těšíme se na Noc kostelů 2017, ke které se – jak věříme – přidají další vězeňské kaple a my všichni v nich působící!  Naše díky patří:
 
Vedení věznice Příbram – Vedení oddělení výkonu trestu – dozorčí službě – vychovatelce  A. Mrázové
psychologovi věznice Příbram Ing. Mgr. Z. Kilianovi, Ph.D.
ods. H. A.
manželům Smolkovým, Církev adventistů sedmého dne
                                                                                 
V. Kalusová,
kaplanka věznice Příbram

Foto: Člověk a víra z.s.


 
Copyright 2015. All rights reserved.
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky