počítadlo.abz.cz

Návštěva v Běluškách - Vězeňská duchovenská péče

hledat
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Aktuality a články

V Bělušicích


   Ve čtvrtek 4. února bylo po ránu poměrně vlaho, nemrzlo, neklouzalo. Dva Pavlové a Bohdan si uvědomovali ten kontrast: dramatická krajina Středohoří, nepříliš vysoké špičky homolí, protkané pěšinami, zvoucí k výšlapu a na obzoru mostecká kouřící zóna, příiliš nedbající na současná omezení kuřáků. V Běluškách jsme už dost dlouho nebyli a tak jsme byli připraveni na všelijaká překvapení. Přišla, ale docela milá. Vstupní kontrola řádná, ale nikoliv bez úsměvu. Za katrem nás čekal P.Michael Martinek a doprovodil nás do místní kaple, která má docela neobvyklý název: "Církevní místnost" s tím, že se tam nemá kouřit (při obřadu?). V malém prostoru, který neumožňoval preference předsedajících (sedělo se kolem) nás čekala nás zhruba desítka klientů. Byli jsme pozváni k účasti na mši sv. Naše trojice (nikoliv svatá, ale taková protestantsky lidská) byla do obřadu plně integrována. Hlavní kaplan se rozpomněl na mladší léta a s kytarou předložil příběh dodnes aktuální - o Adamovi a Evě a co z toho bylo a co z toho je pro nás. Výklad P.Michaela byl vlastně rozhovorem s přítomnými. Tak nějak jsme do toho vplynuli všichni a stali se vlastně dohromady klienty Boží péče. Dle časových možností bylo o čem hovořit i s několika bratry. Nemůžu si pomoci, vždy po takových setkáních mám pocit, že jsem víc přijal, než vydal. Tajemství víry? Tajemství naděje?

    Druhá část patřila po obědě rozhovoru s vedením věznice. Laskavě nás přijal pan ředitel bělušické věznice plk. Ing. Bc. Ivo Mrhal spolu s 1. zástupcem ředitele plk. Mgr. Františkem Volfem. Kromě běžných témat a (z úst hlavního kaplana) několika kontrolních otázek (!) nakonec došlo na poměrně dlouhou debatu o současné církevně-politické situaci v podmínkách migrace či imigrace a tlaku ze strany islámu. Všichni jsme měli nějaký názor, my duchovní jsme ho prezentovali (jak je naším dobrým zvykem), ale vždy ve svobodě a bez nucení. Bylo nám pěkně, že jsme přeskočili úřední bariéry a  do značné míry jsme se vymanili z prkenného formalizmu. Nebývá často, že v kanceláři ředitele dojde k filosofické debatě. A taky káva připravená paní asistentkou byla výborná.

    Trochu jsme záviděli Michaelovi Martinkovi jeho pracovní podmínky, i když je jeho kancelář tak trochu strohá; třeba časem přibudou nějaké obrázky.... A všem, s nimiž jsme se setkali děkujeme za zájem. Kéž Hospodin žehná nejen duchovní práci, ale vůbec dobré snahy dobrých lidí. Kéž daří svůj lid pokojem.

Bohdan Pivoňka
foto a text Bohdan Pivoňka © bopi 2016 
Copyright 2015. All rights reserved.
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky