počítadlo.abz.cz

Nástupní kurz VDP 2018 - Vězeňská duchovenská péče

hledat
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Aktuality a články
VDP školila v Praze nové dobrovolníky, mezi nimi i občany vietnamské národnosti

K dobrovolníkům Vězeňské duchovenské péče nově patří i manželský pár vietnamských  misionářů, který se společně s dalšími pěti muži a jednou ženou z  Prahy, Plzně a Libavského Údolí zúčastnil poslední únorový den  vzdělávacího setkání nových zájemců o dobrovolnickou službu ve věznicích  s odborníky Vězeňské služby ČR. Vzhledem k tomu, že ve  věznicích je 1.700 cizinců, nejvíce Slováků, Ukrajinců a Vietnamců, je  aktivita nových dobrovolníků z Vietnamu, ale i ostatních velice vítána.

Plukovník Pavel Horák, speciální pedagog a  ředitel odboru vazby a výkonu trestu Generálního ředitelství Vězeňské  služby ČR, informoval přítomné o počtu vězňů v České republice, kterých  je celkem nyní 22.200 a z toho 1.800 ve vyšetřovací  vazbě. Necelá polovina z nich pracuje, kdy jejich měsíční mzda je 4,5  až 9 tisíc korun. Zaměstnanců Vězeňské služby (VS) ČR je 11.746, z toho  6.416 je strážných. Roční rozpočet VS ČR je 9 miliard korun, to je 405  tisíc korun na jednoho vězně ročně. "Pokud  jde o vězeňské kaplany, tabulkově je 1 kaplan na 500 vězňů. Pomoc  dalších aktivistů z církví je proto velmi vítána," řekl plukovník  Horák.

Vzdělávací seminář uspořádala organizace Vězeňská duchovenská péče z.s. Jeho předseda Pavel Zvolánek hned v úvodu  připomněl starozákonní povzbuzující text, kdy Pán Bůh ujišťuje  chybujícího člověka, Jákoba, o tom, že ho nikdy neopustí, že  ho bude střežit všude, kam půjde, a že učiní, co slíbil. „Je zajímavé  si v příběhu všimnout, z čí strany přichází iniciativa ke smíření a  odpuštění. Podvodník a lhář Jákob ve svém snu, kdy vidí žebřík, po něm  nešplhá nahoru k Bohu, aby se mu zalíbil, aby se  ospravedlnil, ale naopak sám Bůh se prostřednictvím svých služebníků  sklání k němu. A to je přesně úkolem dobrovolníků VDP. Sklonit se k těm,  kterými většina lidí pohrdá,“ řekl Zvolánek.

Podle ředitele Horáka duchovně působit na  vězně je z hlediska Vězeňské služby ČR vhodné tak, aby si vážili  nevězeňských alternativ, které jim stát ve své trestní politice nabízí, a  mohly tak tyto alternativy být více využívány,  aby byly všemi zúčastněnými respektovány a dodržovány individuální  programy zacházení s odsouzenými, aby se změnila jejich motivace k  trestné činnosti a aby tito lidé přijali osobní odpovědnost a uvědomili  si, že záleží především na nich, jak k nim bude společnost  přistupovat.

Lidem v duchovní službě ve věznicích VS ČR  doporučil Pavel Horák dobře vycházet s vedoucími, strážnými,  vychovateli a sociálními pracovníky, být přínosem i pro ně, informovat  příslušný personál o každém pohybu s odsouzenými po  věznici a každé aktivitě s nimi, nevynášet vězňům žádné zprávy z  věznice a nevnášet do ní žádné věci, nenechat se vězni manipulovat a  všechny věci, se kterými si nebudou jistí, řešit s dozorci a  vychovateli.

Psycholog Věznice Jiřice Petr Novák  zdůraznil, že to, nač lze vždy působit, je motivace, protože nějakou  motivaci má prakticky každý, i lidé zcela propadlí drogám a zločinu mají  zpravidla pozitivní motivaci přežít a být pokud možno  zdraví. "Teprve když podpoříme člověka v jeho vlastní pozitivní  motivaci, můžeme očekávat, že přijme motivaci naší," uvedl doktor Novák.  Zásadním zdrojem tohoto motivačního působení jsou podle něho Boží slovo  a tisíciletá lidská zkušenost v Bibli.

"Naprostá  většina odsouzených jednoho dne vyjde z vězení mezi lidi, a jde o to, s  jak pravděpodobnými a jak velikými riziky to bude," uvedl doktor Václav  Jiřička, hlavní psycholog GŘ  VS ČR. Z vědeckých výzkumů a statistik podle něho vyplývá, že zatímco  třeba velmi rozšířené užívání aspirinu na ředění krve sníží riziko  infarktu jen o 3 procenta, často podceňované odborné psychoterapeutické  intervence u zločinců snižují riziko recidivy o  28 procent.

"Míra  intervence musí ale odpovídat míře rizika a její styl poznávacímu stylu  pachatele. Musí  reagovat  primárně  na  skryté  kriminogenní potřeby,  nikoli na jiné, viditelnější". Mocnější, působivější jsou podle něj skupinová setkání s vězni než individuální. "Při psychoterapeutické intervenci jde o to chovat se k lidem přátelsky,  ale ne o to dělat si z nich osobní přátele, to  je jiná  věc a jiná  úroveň," upozornil. "Ideálně člověk přijde na  to, co mu pomůže, sám, když mu psycholog, terapeut nebo kaplan pomáhá  pozorným nasloucháním a otázkami."

K  novým dobrovolníkům Vězeňské duchovenské péče promluvili i hlavní  kaplan VS ČR Pavel Kočnar a zakladatel VDP, emeritní evangelický farář  Bohdan Pivoňka. Odpověděli přítomným na jejich  dotazy a přinesli jim užitečné praktické rady i motivující zkušenosti k  jejich nastávající službě. K té obdrželi účastníci na závěr slavnostně z  rukou předsedy VDP Pavla Zvolánka a nestora Bohdana Pivoňky certifikáty  o absolvovaném vzdělávání.

Semináře se zúčastnila také redaktorka Českého rozhlasu Lenka Svobodová, která připravuje pořad o dobrovolnících ve věznicích.

               

Pavel Zvolánek B. Th.
předseda
 
Copyright 2015. All rights reserved.
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky