počítadlo.abz.cz

Kaplanská Bible pro Budějice - Vězeňská duchovenská péče

hledat
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Aktuality a články
Kapelní Bible pro Budějice

    Od  čtvrtka 5. října 2017 již nepatří vazební věznice v Českých  Budějovicích mezi věznice, kde  by chyběla tzv. kapelní Bible. Ředitelka věznice Martina Rousková ji  přijala při bohoslužbě 5.10. v místní kapli od hlavního kaplana ČR Pavla  Kočnara a k užívání ji dále předala českobudějovické kaplance z řádu  Šedých sester z Lomce Mladě Šipanové. Ke slavnostnímu  předání Bible přišlo také několik mužů a žen, kteří si zde odpykávají  trest, několik zaměstnanců věznice, předseda Vězeňské duchovenské péče  Pavel Zvolánek a jeho předchůdkyně Renata Balcarová.

    Ředitelka věznice  se ve svém úvodním slově netajila tím, že se  podobné události účastní poprvé a vede ji k zamyšlení nad smyslem její  práce, ale i nad celým životem a povinnostmi, které v jeho průběhu  řešíme. Hlavní slovo měl Pavel Kočnar, který na základě přečteného  novozákonního příběhu z Bible o milosrdném samaritánovi  vyzdvihl důležitost propojení lásky člověka k Bohu s láskou k bližnímu.  Zdůraznil význam Bible pro naši křesťanskou kulturu, kdy tato kniha je  stále nejpřekládanější knihou na světě. Krátkým vstupem pozdravil  přítomné také Pavel Zvolánek. Navázal na zamyšlení  hlavního kaplana a řekl, že skutečným křesťanem se člověk nestává tím,  že uvěří v Boží existenci, ale tehdy, když uvěří, že ho má Bůh rád.  „Mnozí odsouzení jsou ve věznici proto, že je nikdo vlastně nikdy neměl  pořádně rád. V Bibli máme ale dobrou zprávu o  tom, že každý, i ten nejhorší člověk, je Bohem milován. Toto vědomí  Boží lásky může člověka změnit,“ řekl.

    Bohoslužbu doprovázely písně  místní skupiny čtyř odsouzených. Před úplným závěrem se slovem a  poděkováním ředitelky Rouskové vyzvala Mlada Šipanová všechny  přítomné ke společné modlitbě „Otčenáš“ a vyslovila požehnání irskou  modlitbou požehnání pro poutníky.

Pavel Zvolánek
Foto ze slavnosti ZDE

 
Copyright 2015. All rights reserved.
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky