počítadlo.abz.cz

Jednání r.2019 - Vězeňská duchovenská péče

hledat
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Informace
Praha Květnice, salonek
14.3.2019

    Poslední výkonný výbor  ve stávajícím složení; trochu smutný, ale klidný, rozvážný - dalo by se říci "důstojný". Připomněl jsem s vděčností, že rozdílnost je zvláštní obdarování od Pána a že jsme si vlastně všichni byli darováni. S nadějí jsme se podívali dopředu - na plánované akce v tomto roce, které už bude spravovat výbor nově zvolený. Volební členská schůze bude v Praze - Petrovicích 4.dubna 2019. Následovat bude koncem května t.r. t.zv. odborně metodický seminář, oblíbené společné sejití duchovních i profesionálních pracovníků VS ČR ve Stráži pod Ralskem. Počátkem července budeme opět zváni do moravského Velehradu, na podzim nás čeká jednak sympozium k dvoustému výročí narození a stočtyřicátému výročí úmrtí pátera F.J.Řezáče a v listopadu slavnostní setkání v budově pražského magistrátu k 25. výročí založení našeho sdružení, nyní zapsaného spolku. Ale o tom všem až příště - a možná trochu jinak. Ostatně poznámku z posledního setkání výboru VDP můžete shlédnout i ZDE.

Do Boží ochrany vás poroučí
Bohdan Pivoňka

_________________________________________________

Praha GŘ, zasedací místnost
21.2.2019

    Poslední velký výbor si uvědomil tento jasný fakt po zamyšlení Milana Liby, že Boží myšlení jsou specifická a že je posláním všech pracovníků na tomto poli pamatovat na "rozsévání". - V těsné časové blízkosti bude nástupní kurs VDP (28.2.), na nějž je přihlášeno poměrně dost zájemců, vzhledem k možnosti nabídnout školení i budoucím kaplanům a dalším zájemcům bez členství ve VDP. Těžištěm dalšího jednání byla výroční členská schůze a přidružená problematika vzhledem ke skutečnosti, že schůze bude volební; je svolána na čtvrtek 4.dubna do farního domu římskokatolické farnosti v Praze Petrovicích. Všichni členové VDP budou o členské schůzi informováni a mohou se hlásit přihláškou, která je k zvacímu dopisu přiložena. Shodli jsme se na tom, že se vzhledem k letošnímu výročí F.J.Řezáče budou veškerá setkání duchovenské péče týkat odkazu tohoto průkopníka lidského přístupu k vězněným lidem na duchovním základě; půjde tak i o setkání na OMS ve Stráži pod Ralskem i o tradiční návštěvu Velehradu. Dalším jubileem bude shromáždění k 25. výročí existence našeho sdružení, nyní spolku - v prostorách magistrátu HMP dne 26.11.2019. Navštívily nás dvě dámy ze spolupracujícího spolku PRAK - Eva Carbolová a Kristýna Čobanová - a informovaly nás o svém úsilí po získání sociálních bytů pro potřebné propouštěné osoby z výkonu trestu. Sdělením hlavního kaplana o změnách v kaplanské službě jsme zakončili poslední velký výkonný výbor.

Bohdan Pivoňka
________________________________________________

Praha Květnice, salonek
10.1.2019

    První setkání v roce 2019 - rok zatím zahalený, tušíme dost změn. Nicméně na počátku nám Blažej Pelán tříkrálovsky připomněl, že i na nás je, abychom přinášeli dary, dobré dary (Gal), případné zlé dny umrtvovat - a šířit světlo. Vrátili jsme se k závěru roku právě uplynulého, hodnotili jsme, co jsme mohli udělat pro své zamřížované bližní: VDP připravilo 210 vánočních balíčků pro mladé vězně, kteří se vzdělávají nebo pracují v rámci VS ČR; tato pomoc je ze strany věznic přijímána velice pozitivně. Rovněž jsme hovořili o výjímečné akci semináře v budově Senátu Parlamentu ČR; péčí pana senátora MUDr. Lumíra Kantora 27.11.2018; smyslem měla být prezentace práce duchovní služby a duchovenské péče spíše navenek, jakási visualizace naší prospěšné existence za katry i před nimi. Ocenili jsme příspěvky představitelů VDP i VDS, jakož i slova ze strany VSČR. Důrazy kategoriální pastorace bychom měli šířit výrazněji. V souvislosti s 200letým výročím narození Františka Josefa Řezáče byla 19.1.2019 v jeho rodných Poleradech odhalena na jeho rodném domě pamětní deska za účasti zástupců církevních, vězeňských i společenských. Při zasedání výkonného výboru jsme rovněž utřídili data našich akcí v tomto roce, podle dosavadních možností. V případě Velehradu jsme se rozhodli vrátit se do obvyklejších kolejí a neplánovat příliš vysoko; mistru Štreitovi bude nutno vyjádřit velkou vděčnost za popularizaci naší služby, která byla podpořena Štreitovými fotografiemi a jejich prezentací na loňském Velehradu. V průběhu zasedání jsme si potvrdili, že se 4.4.2019 můžeme ve farním domě v pražských Petrovicích sejít k výroční členské schůzi VDP, která má být letos schůzí volební: má být volen celý výkonný výbor spolu s jeho předsedou; v tom ohledu budou naši členové včas informováni o přípravě této akce.
    Věříme, že navzdory různým komplikacím. které nás mohou potkat, je i budoucnost našeho spolku v Božích rukou. Naštěstí.

Váš
Bohdan Pivoňka

____________________________

Praha Národní knihovna ČR
18.10.2018

   Nebývalý zážitek: setkání velkého VV v prostorách Národní knihovny v Praze; výsledek nabídky pana generálního ředitele Knihovny PhDr. Martina Kocandy, kterou jsme rádi využili. Setkání bylo zvláštní i tím, že jsme ještě v nitru cítili dojmy ze včerejšího semináře VDP v jiřické věznici, kde na nás zapůsobilo netradiční řešení "otevřené věznice" téměř se zoologickou zahradou. Zpět k výboru: potěšeni zvěstí z evangelia Lukáše, že k práci ve vězení je třeba vytrvalosti, vždyť i nám se odpouští, když nemůžeme nabídnout "ovoce rovnou" (neplodný fík), pustili jsme se do projednání následné agendy. Seznámili jsme se se situací naší služby ve věznicích, v nichž pracujeme: jednotliví členové velkého výboru podali zprávu "o stavu Unie". Poté jsme se vrátili k jiřickému semináři: byli jsme povzbuzeni otevřeností kaplanů i některých zaměstnanců věznice při referenci o jejich oddílu s rozšířenou pastorační a spirituální péčí, kde vybraní odsouzení mají dokonce svůj "refektář ORP". Specialitou jiřické věznice je ovšem otevřené oddělení, které skýtá lidem v něm sloužícím úžasnou relaxaci péčí o zvěř (lamy, klokani) i zaškolením do medovnictví; správně ovšem tento způsob výkonu části trestu může zhodnotit pouze odborná část zaměstnanců věznice, aby nedošlo k mylným výkladům cílů těchto úprav. Vracíme se k výboru: přijali jsme usnesení stran podmínek nutných k duchovní službě ve vězení a dál se připravovali na seminář, který má proběhnout 27.11.2018 v budově senátu ČR v Praze; hovořili jsme o rozsahu pozvaných k této akci, když program je již v hrubých rysech hotov. Následovala návštěva dvou dam (Eva Carbolová, Kristýna Čobanová), jež nás v krátké prezentaci seznámily s náplní práce zapsaného spolku PRAK, který působí velmi intenzivně na půdě prevence krimimality, když koná pro žáky vyšších tříd základních škol exkurze do věznic s následným cíleným rozhovorem; domluvili jsme se na vhodné spolupráci.
   Zde končí obvyklý průběh zasedání výkonného výboru; nám se ovšem ještě dostalo vyjímečného "dezertu": prohlídky prostor starobylého Klementina. Ředitelka odboru komunikace NKP paní Irena Maňáková nás provedla zákoutími Klementina s odborným výkladem, takže jsme mohli okusit atmosféru kulturní barokní historie a uzřít a procítit i to, co je běžně turistům utajeno; vězte, že se na takové zážitky nezapomíná.

Se srdečným pozdravem
Váš
Bohdan Pivoňka
____________________________
 
Copyright 2015. All rights reserved.
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky