počítadlo.abz.cz

Den českého vězeňství - Vězeňská duchovenská péče

hledat
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Už se stalo dřív


Den českého vězeňství?


 Slavit nebo se zamýšlet? Nejrozumněji to asi udělaly některé věznice: jedno nebo dvě společná shromáždění (aktivy zaměstnanců), případně s udělením nějakých ocenění, pak do sportovního a nějaký ten turnaj a večer společné posezení.

 Kaplani to učinili abych tak řekl „po své linii“. A vešli se tam i vězni, což dalo celému shromáždění ke dni vězeňství trošku jinou dimenzi. Tedy ten  pátek 14. prosince 2012 se konala ekumenická bohoslužba s přidaným programem v nádherném kostele Svaté rodiny v klášteře Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze
Řepích, kde je kromě jiného  léčebna  dlouhodobě nemocných Domov sv. Karla Boromejského a v jednom traktu také oddělení výkonu trestu pro odsouzené ženy (Vazební věznice Praha Ruzyně).

 Shromáždění zahájila úvodní promluvou hlavní kaplanka VS ČR Mgr. Květa Jakubalová a vyřídila také pozdravy nemocné předsedkyně VV VDP Renaty Balcarové. Po krátkém varhanním vstupu samotnou bohoslužbu pak místo rovněž nemocného pražského biskupa Mons. Karla Herbsta zahájil biskup Mons. Josef Kajnek z Pardubic. Ekumenická bohoslužba obsahovala kromě modliteb a promluvy trojí čtení z Písma:
Patriarcha CČSH ThDr. Tomáš Butta přečetl několik veršů z 13. kapitoly epištoly Židům: „…bratrská láska ať trvá….pamatujte na vězně jako byste byli uvězněni s nimi…".

 Kaplan ruzyňské věznice, který má na starosti také řepské ženy, Daniel Pfann (ČCE) přečetl žalm 98: „…zpívejte Hospodinu píseň novou, neboť učinil podivuhodné věci…..on bude soudit svět spravedlivě a národy podle práva.“

 A opět po jemném varhanním vstupu přečetl duchovní Domova P. Jan Franze z evangelia podle Lukáše  z 18. kapitoly oddíl o farizeu a celníkovi.

 Dále bohoslužba pokračovala zamyšlením či meditací poradce pro duchovní službu při VSČR Mgr. Bohdana Pivoňky. Při své řeči  vyšel ze všech tří čtených biblických oddílů. Liturgický závěr měl opět  biskup Mon. Josef Kajnek a bohoslužbu dovršil majestátní zvuk varhan.

 V další části shromáždění promluvila sestra Konsoláta, představená Domova, která hovořila o dlouholeté spolupráci Vězeňské služby (ruzyňské věznice) s Domovem, kde se o staré a nemocné starají odsouzené ženy.

 Důležitou součástí celého  shromáždění bylo poděkování a předání pamětní medaile za významnou spolupráci na celém řepském  projektu  panu Miloši Nechvátalovi, který je nyní klientem Domova a byl dojemně vězeňkyněmi přivezen i s postelí dopředu do chrámu.

 Následovala velice zajímavá a fundovaná přednáška PhDr. Aleše Kýra (ředitele pankráckého památníku) „Působení duchovních a řeholníků v českém vězeňství“. Dověděli jsme se mnoho podstatných a zajímavých informací od starších dějin až po realizaci řepského projektu.

 Ředitele ruzyňské věznice plk. Ivana Horáka, který musel odejít dříve, pak zastoupil zástupce vedoucího Oddělení výkonu trestu npor. Mgr. Václav Džofko a za ruzyňskou věznici shromážděné pěkně pozdravil.
Ve zbývajícím čase ještě vyzvala hlavní kaplanka Bohdana Pivoňku, který stál u zrodu duchovní služby v českém vězeňství, aby pověděl něco o začátcích působení duchovních v českých věznicích. Se zájmem poslouchaly nejen přítomné odsouzené ženy.

Shromáždění zakončila hlavní kaplanka a pak milá varhanice sestra Evangelista, které jako všem zúčastněným patří upřímné poděkování.

 Všichni jsme odcházeli s pocitem, že jsme si Den českého vězeňství opravdu připomněli.

                                                                                                         Daniel Pfann


Fotografie ze slavnosti ZDE

 
Copyright 2015. All rights reserved.
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky