počítadlo.abz.cz

ČS 4.4.2019 Petrovice - nové vedení - Vězeňská duchovenská péče

hledat
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Členské schůze
Vězeňská duchovenská péče zvolila nové vedení spolku


    Za pětadvacet let existence Vězeňské duchovenské péče (VDP) se na postu předsedy vystřídali pouze tři lidé – zakladatel Bohdan Pivoňka, čtyřikrát zvolená Renata Balcarová a od čtvrtka 4. dubna v tajném hlasování podruhé zvolený Pavel Zvolánek z církve adventistů (CASD). Stalo se tak na členské schůzi spolku, která se konala ve farním domě Camino v Petrovicích a které se zúčastnilo bezmála 70 dobrovolníků a kaplanů. Volební období je čtyřleté. Zatímco předseda zůstal stejný, částečně se obměnil volbou výkonný výbor. Novými členy výboru se stali Daniel Pfann z církve evangelické (ČCE), Kristýna Čobanová z církve katolické (ŘKC) a z církve bratrské Martin Škoda (CB). Zbylými členy výkonného výboru zůstali společně s předsedou v dalším volebním období  Miloš František Převrátil a Otto Broch (ŘKC) a hlavní kaplan Pavel Kočnar (ČCE).  

    Členská základna zvolila také revizní komisi. Jejími členy se opět stali Tomáš Kvasnička (ŘKC), Jana Matulíková (CB) a Aleš Kocián (CASD).  Pracovní části členské schůze předcházelo v přilehlém kostele svatého Jakuba st. zamyšlení z Bible, které vedla evangelická farářka a kaplanka Simona Tesařová, a také hudební vystoupení Bohdana Pivoňky preludováním na kostelní varhany.
    Dříve než členové VDP volili vedení spolku, vyslechli si zprávy předsedy Pavla Zvolánka, tajemníka Blažeje Pelána a účetního Petra Kafky.  Velkou část zprávy předsedy tvořilo poděkování všem dobrovolníkům. „Chci Pánu Bohu i vám všem za vaši službu i letos poděkovat. Jsem moc rád, že Pán Bůh má na zemi stále ještě své spolupracovníky. Jste jako ty rajské řeky, které tečou z Edenu, aby životodárnost ráje pokryla celý okolní svět. Stejně jako jejich úkolem bylo napájet a zúrodňovat všechny končiny okolního světa, i vy jste se stali nástrojem Božího napájení a občerstvování vyprahlé země živou vodou ze zdroje věčného života v ráji Božího království. I v této docela nenápadné informaci je skryto evangelium, dobrá zpráva pro člověka. Pán Bůh nikomu nestraní, chce napájet svou dobrotou a milosrdenstvím nejen zahradu církve, ale i celou okolní divočinu světa, každou živou bytost v ní. Pro tento velký úkol stvořil i člověka, aby skrze každého ochotného člověka, skrze vás, přinášel i do těch nejtemnějších a nejopuštěnějších koutů světa jeho lásku,“ vyjádřil radost nad službou dobrovolníků, kteří ve svém volném čase navštěvují odsouzené ve věznicích.

    V pracovní části zprávy se předseda zabýval průběžnou činností spolku v roce 2018, kde zdůraznil radost z přijetí dalších pěti nových členů do VDP či z předávání motivačních vánočních balíčků studujícím odsouzeným v devíti věznicích v rámci Školských vzdělávacích středisek. Ve druhé části připomněl loňské dvacetileté výročí kaplanů, tedy Vězeňské duchovní služby, při jehož příležitosti došlo k vydání katalogu „Ze tmy ke světlu“ s fotkami z vězeňského prostředí od věhlasného fotografa Jindřicha Štreita. Oslava výročí se konala na Dnech dobré vůle na Velehradě, kde byli někteří kaplani i dobrovolníci oceněni Vězeňskou službou ČR. Mimořádně zajímavou zkušeností bylo přijetí pozvání senátora, předsedy sociálního a zdravotního výboru senátu, doktora Lumíra Kantora, do Senátu ČR. Obsahem třetí části zprávy byla spolupráce s organizací PRAK, která se zabývá prevencí kriminality a péčí o propuštěné vězně. „V průběhu minulých několika měsíců jsme s ředitelkou PRAKu Evou Carbolovou a členkou VDP Kristýnou Čobanovou začali na městských částech v Praze a také na Magistrátu města Prahy zjišťovat možnosti získání sociálního startovacího bytu pro klienty, kteří vyšli z výkonu trestu a u kterých je předpoklad, že využijí příležitost nového začátku,“ informoval přítomné předseda. Aktivity ve spolupráci se spolkem PRAK blíže popsala ve svém samostatném příspěvku Kristýna Čobanová. Pomoc propuštěným byla i jednou z výzev ve čtvrté části zprávy pro následující volební období, ale také pokračování v dlouhodobých výchovných a vzdělávacích aktivitách ve spolupráci s Vězeňskou službou ČR. Na závěr předseda poděkoval církvi adventistů, která ho zaměstnává a díky které se tak může Vězeňské duchovenské péči věnovat naplno, a také svým kolegům, členům výkonného výboru, hlavnímu kaplanovi a účetnímu spolku za vzájemnou spolupráci při šíření naděje ve věznicích. „Děkuji za vaši podporu, ale i kritické připomínky, za společnou ekumenickou spolupráci, která mne ve službě inspiruje a povzbuzuje. Velmi si toho vážím. Naše služba je závislá na Boží pomoci a Hospodinově požehnání,“ řekl Pavel Zvolánek.

    Tajemník Blažej Pelán stručně představil uplynulou činnost spolku. Jeho celá rozsáhlejší zpráva byla součástí materiálů, které obdrželi všichni zúčastnění v písemné podobě. Účetní Petr Kafka představil v prezentaci přítomným hospodaření spolku nejen v roce 2018, ale  v celém volebním období, kdy došlo díky členským příspěvkům a úspěšným grantům, zejména podporou Nadací ČEZ a spolku ASI, k nárůstu finančních prostředků. Díky němu se mohla nakoupit literatura, ale také například materiálně pomoci i rodinám odsouzených. Všechny zprávy byly přijaty.  

    Členové VDP pověřili vedení spolku, aby se zabývalo vydáním nového vězeňského zpěvníku. Přímo ze schůze si mohli odvézt literaturu z různých nakladatelství jako Česká biblická společnost, Karmelitánské nakladatelství, Paulínky, Advent a další. Knihy slouží dobrovolníkům a kaplanům pro jejich službu odsouzeným a obviněným v 35 českých věznicích.
    Členskou schůzí, která byla ukončena závěrečnou modlitbou bývalého předsedy Ekumenické rady církví a synodního seniora ČCE, současného dobrovolníka ve věznici Pankrác, Joela Rumla, provázel místopředseda Otto Broch. Setkání skončilo obědem v nedaleké restauraci "Letem světem".


Pavel Zvolánek
Foto: Aleš Tomčík
 
Copyright 2015. All rights reserved.
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky