počítadlo.abz.cz

ČS 29.3.2012 - Vězeňská duchovenská péče

hledat
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Členské schůze

Výroční schůze v Nuslích


     Po roce jsme se opět sešli, tentokrát v pražském nuselském sboru Českobratrské církve evangelické ve čtvrtek 29. března 2012. V suterénních prostorách, které nepřímo zvaly k inscenaci divadelního kusu, se tentokrát divadlo nehrálo; jistě dobře. Jednání mělo vcelku soustředěný průběh, až na dlouhou polední přestávku, určenou k tělesnému sycení. Sytili jsme se v tu dobu i jinak - otevřenými rozhovory, radostí ze setkání, výměnou názorů, třeba i postěžováním si na chvíle nezdaru.
     Kromě nepominutelných součástí administrativní funkce členské schůze (zprávy výkonného výboru, zprávy předsedkyně a zprávy hospodářské - vše shledáno v pořádku a přijato), jsme rádi uvítali ředitele kanceláře generálního ředitele Vězeňské služby, našeho dřívějšího kolegu dr. Martina Kocandu. Příliš nás nepotěšil zasvěcením do současné problematiky vězeňské instituce, která si nemůže odpovědně vytvořit aspoň částečně perspektivní plán rozvoje, když chybí finance a neustále přibývá osob ve výkonu trestu. Hovořili jsme o pravděpodobných příčinách tohoto stavu, o předpokládaných dílčích řešeních i o zvyšující se potřebě duchovní služby jako odlehčujícího elementu v prostředí narůstajícího napětí.
     Vzrůstající poptávka po duchovních aktivitách se zdá být příznivějším argumentem pro práci s lidmi ve vězení, než pocit, že někdo někoho nutí. Navíc čím dál víc nacházíme společnou tématiku se zaměstnanci věznic - paní hlavní kaplanka Mgr. Květoslava Jakubalová seznámila přítomné s nově otevřenými kaplemi ve věznicích i se zájmem ředitelů některých věznic o kaplanská místa, tedy s již realizovanými  úpravami i s žádostmi o řešení do budoucna.
     Mgr. Bohdan Pivoňka, poradce pro duchovní službu koordinátor vystoupil na schůzi především ve funkci webmastera nových webových stránek sdružení, jejichž systém byl na místě předveden. Přítomní mu zatleskali a jeho to vskutku upřímně potěšilo.
     K pozvánce na členskou schůzi byl přiložen dotazníček, týkající se meditačních shromáždění, tedy takových sejití, kdy jde především o ztišení, modlitbu, písně a očekávání na dary, které si nemůžeme svými silami zajistit: duchovní občerstvení i prožitek jednoty, tedy kvality, jejichž původ i působení "převyšují lidské pomyšlení". Dohovořili jsme způsob jejich konání: jeden rok uprostřed republiky, v místě poměrně přístupném odevšad (letos snad v Pardubicích), a druhý rok v určený konkrétní den najednou v různých regionech současně. Jako nejlepší termínový kompromis jsme vyhodnotili konec listopadu.
     Sestra předsedkyně Renata Balcarová měla to vše na starosti: přípravu jednání, tiskové podklady, organizaci průběhu i rozhovory s těmi, jimž se podařilo proniknout až k ní; ne že by měla svou ochranku (tu snad máme všichni - nebeskou!), ale dost lidi by se jí bylo rádo svěřilo s tím, co je třeba těší, případně i se svým trápením. Dovedla si - přes zřejmou únavu - zachovat úsměv a laskavý a přitom důsledný postoj.
     Nakonec - co bylo na začátku: Mgr. Daniel Pfann, kaplan ruzyňský a zároveň člen sboru, v němž se schůze konala, nás ve chvíli ztišení nad Biblí zbavil přílišné namyšlenosti na naše osobní úspěchy a poukázal na zdroj občerstvení a posílení, který je ovšem zároveň břemenem - zapřažením do Kristova poslání lásky a pomoci bližním:
     "
Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mne, neboť jsem mírný a pokorný v srdci; a najdete odpočinek pro své duše."

Bohdan Pivoňka

 
Copyright 2015. All rights reserved.
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky