počítadlo.abz.cz

ČS 20.3.2013 - Vězeňská duchovenská péče

hledat
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Členské schůze

"Členská schůze je nejvyšším orgánem VDP. Tvoří ji všichni členové VDP. Členskou schůzi svolává písemně VV VDP nejméně jednou ročně. VV je povinen ji svolat, požádá-li o to alespoň třetina všech členů VDP. Členská schůze je schopná usnášení za účasti nejméně dvaceti členů. Usnesení jsou přijata nadpoloviční většinou hlasů. Členské schůzi předsedá  pověřený člen VV, zpravidla předseda." (Stanovy D IV 1).

    
Letošní sejití se uskutečnilo v modlitebně Církve bratrské v Praze - Smíchově. Byli jsme přijati velice mile, prostředí maximálně vyhovovalo "účelu" shromáždění až na sluníčko, které zcela svobodně vykouklo právě v tu středu 20. března 2013 a ztížilo promítání textů na stěnu. Přišlo víc než 50 členů VDP z různých koutů republiky. Kromě povinných součástí členské schůze (zpráva výkonného výboru VDP, zpráva předsedkyně, zpráva hospodářská a revizní) jsme probírali aktuální témata. V souvislosti se složitou ekumenickou problematikou svátostí vysluhovaných ve vězení, zvláště pak křtu sv. jsme na základě zprávy výkonného výboru (VV) přijali t.zv. "Služebný kodex ekumenické spolupráce VDP" jako dokument podmiňující členství v naší organizaci; text již přes rok "visí" na našich webových stránkách, protože jej VV projednal a odsouhlasil již v r. 2011, nyní byl jen drobně upraven a přijat jako podstatný materiál ekumenického soužití ve VDP.

    Právě tak jsme hovořili o bolavé otázce různých názorů v důsledku vztahu k Mezinárodnímu vězeňskému společenství - české odrůdě PFI (Prison Fellowship International). Přítomní konstatovali, že jsme už touto otázkou ztratili dost času a že je potřeba jít dopředu. V reakci na zmíněnou kauzu přijala členská schůze bez úprav materiál "Stanoviska ke spolupráci s MVS/PFI" a s dobnou úpravou (vypuštění nepřesného výkladu pojmů "evangelikální" a "ekumenický") i "Zprávu VV pro ČS". Oba materiály jsou k dispozici v elektronické podobě.

    Věříme, že nám Pán pomůže, abychom překonali potíže a zůstali i nadále věrní Božímu poslání služby potřebným ve vězení i naší dlouholeté již tradici - vnímat se navzájem, vykládat se z té lepší strany, tolerovat se - a co víc: přijímat jeden druhého...

Bohdan Pivoňka
Vzpomínky jsou uveřejněny ve fotogalerii - ZDE

© bopi

 
Copyright 2015. All rights reserved.
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky